Loading...

ธรรมศาสตร์พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

ธรรมศาสตร์ ประกาศความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแข่งทั้งหมด 37 ชนิดกีฬา ชิงชัย 430 เหรียญทอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุ่มงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาที่ใช้จัดการแข่งขัน จำนวน 19 ล้านบาท ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยมีการแข่งขันที่สนามกีฬา มธ.ศูนย์รังสิต รวม 12 ชนิดกีฬา คือ ว่ายน้ำ บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล ดาบสากล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น รักบี้ฟุตบอล ปีนหน้าผา ซอฟท์บอล และกีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล 3 คน และเอ็กซ์ตรีม รวมถึงความพร้อมของที่พักนักกีฬาสถาบันอื่น และการคมนาคม รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพของชาวอุดมศึกษา ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา แสดงพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนา และเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังให้นักกีฬาทุกสถาบันได้ทำการแข่งขันอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในมาตรฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใส และบริสุทธิ์ใจ

ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผนึกกำลังจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหกรรมกีฬาปัญญาชนอันยิ่งใหญ่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และบุคลากรของแต่ละสถาบัน ได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งกีฬา และจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรักกีฬาก้าวสู่เส้นทางสายกีฬาต่อไป