Loading...

THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS – June NO.1

Update : หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจากจีน ยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจากจีน แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ

          หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับห้องสมุด Shanghai International Studies University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr. Ren ShuHuai ผู้อำนวยการห้องสมุด Shanghai International Studies University เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศและพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนากิจกรรมห้องสมุด มีกำหนดเป็นระยะเวลา 5 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและจีน ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยให้นักศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการวิจัยในอนาคต