Loading...

ธรรมศาสตร์ ชวนร่วมงาน GEN NEXT EDUCATION 2018 พร้อมเปิดตัวเทรนด์ใหม่การศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายการศึกษา จัดงาน THAMMASAT GEN NEXT EDUCATION 2018 เตรียมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลก

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

          ในสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาไทยไม่ควรย่ำอยู่กับที่... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและเอกชนเครือข่ายด้านการศึกษา ชวนร่วมงาน THAMMASAT GEN NEXT EDUCATION 2018 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

           มาร่วมสำรวจ 4 แนวทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TREND TECHNOLOGY TRANSFORM TRANSFER เพื่อรองรับผู้เรียนในศตวรรษหน้า โดยเปิดตัวเทรนด์ใหม่ของการศึกษาไทย "GEN NEXT ACADEMY" MOOC แนวใหม่ เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด และเตรียมพบเทคโนโลยีไฮไลท์ด้านการศึกษายุคใหม่จาก Apple และ Microsoft และการเผยโฉม “TU STUDENT APP” แอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการเช็กคาบเรียน ห้องเรียน หรือเพิ่มกิจกรรมที่เข้าร่วมง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ตลอดจนกิจกรรม Workshop “การพัฒนารายวิชาออนไลน์” และ “DIY e-Learning by Dome Digital Innovation”

          นอกจากนี้ มีการปาฐกถา เรื่อง “Higher Education and It’s Role in Educational Landscapes” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และงานเสวนา Thammasat Transformation 2020 : สู่บทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พูดคุยรูปแบบสถาบันอุดมศึกษา ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนสมัยใหม่อย่างไร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลก โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคุณวินิจ ศิลามงคล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เคพีเอ็นจี ประเทศไทย พม่า และลาว

*เข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย