Loading...

“ธรรมศาสตร์ ลำปาง” เดินหน้านโยบายลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เดินหน้ารณรงค์ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) ตั้งเป้าลดขยะพลาสติกให้ได้ 70,000 ชิ้นต่อเดือน

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้ารณรงค์ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ การรับบริจาคถุงผ้า และร่วมมือกับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นให้ประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เกิดความตระหนักในการลดขยะถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้า

          ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการศูนย์ลำปาง กล่าวว่า ด้วยประชากรในมหาวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น สิ่งที่เพิ่มขึ้นควบคู่กัน คือ ปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หรือใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี เช่น พลาสติก เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว ปัญหาขยะพลาสติกถือเป็นเรื่องน่าหนักใจไม่น้อย และขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีประชากรประมาณ 3,000 คน มีการสร้างขยะราว 252,000 กิโลกรัมต่อปี แต่สามารถคัดแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

          “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ดำเนินโครงการลดขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) โดยการรับบริจาคถุงผ้า และนำถุงผ้าดังกล่าวมาให้บริการยืม – คืน ด้วยตนเอง ในจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 จุด และยกเลิกการให้บริการแก้วพลาสติกครั้งเดียวทิ้งตามจุดบริการตู้กดน้ำ เนื่องจากปริมาณการใช้แก้วพลาสติกครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัยมีสูงถึง 34,000 ใบต่อเดือน” ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กล่าว

          นอกจากนี้ ยังได้ทำความร่วมมือกับศูนย์อาหารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เลิกการใช้แก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ลดใช้ช้อนและส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ปฏิเสธการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการนำภาชนะของตนเองมาใส่อาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้า โดยคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ราว 70,000 ชิ้นต่อเดือน