Loading...

เปิดมุมมองเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปี 61 “วิน อธิชนัน” กับการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

มุมมองเด็กรุ่นใหม่กับการใช้ภาษาไทย “วิน อธิชนัน” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ถูกคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

          ต้อนรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี โดย นายอธิชนัน สิงหตระกูล หรือ “วิน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับยกย่องเป็น "เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2561" จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

          จุดเริ่มต้นในการเลือกเรียนด้านภาษาไทย “วิน” เล่าว่า ตนเองชอบแต่งกลอน ชอบวรรณคดีไทย จึงเลือกเรียนด้านภาษาไทย และเมื่อมาเรียนแล้วทำให้ก้าวเข้ามาสู่โลกภาษาไทยอย่างเต็มขั้น ได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝน ได้พัฒนาตนเองมากขึ้น ทำให้รู้ว่าภาษาไทยยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ค้นหาอีกมาก ส่วนการเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง ได้เสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก และผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 คนจากทั่วประเทศ ให้เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกอีกครั้ง จนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (จาก 55 คนที่เข้าอบรม) 

          ในการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจะต้องผ่านการเข้าอบรมเพื่อประเมินทักษะด้านการพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ง “วิน” เล่าอีกว่า ส่วนตัวแล้วชอบ "การเขียน" มากที่สุด เพราะชอบเขียนบทกวี เมื่อมาเข้าอบรมได้พบกับนักเขียนชั้นครูของวงการ มาให้คำแนะนำติชมผลงานอย่างใกล้ชิด ได้เห็นข้อบกพร่องในงานของตัวเอง ได้รับมุมมองของครูแต่ละท่านมาเติมเต็ม ส่วนด้านที่ยาก คือ "การพูด" แต่คงไม่ถึงกับยากที่สุด ซึ่งตนเองเคยมีประสบการณ์ด้านการพูดในการทำหน้าที่พิธีกร แต่ที่รู้สึกยากสำหรับในค่ายอบรมนี้เป็นเพราะมีการฝึกพูดแบบฉับพลัน ให้จับสลากเรื่อง ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเรื่องที่จับได้นั้นเราจะมีความรู้พอที่จะนำมาพูดหรือไม่ ให้เตรียมตัวพูดและออกมาพูดในเวลาอันจำกัด ทำให้ประหม่าว่าจะไม่สามารถพูดได้ครบถ้วนหรือพูดวกวนไม่ได้ความ แต่ก็ผ่านมาได้ เป็นความท้าทายที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนทำให้เรากล้ามากขึ้น

          หากกล่าวถึงมุมมองการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน “วิน” มองว่า ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยตามใจตน ซึ่งในที่นี้ไม่ได้ประเมินค่าว่าถูกหรือผิด แต่พิจารณาจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพราะบางส่วนใช้ภาษาไทยเพียงเพื่อสื่อสารกันพอเข้าใจ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์จะพบการเขียนสะกดคำที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม เรามักพิมพ์สะกดคำเลียนเสียงที่พูด เช่น เราออกเสียงคำว่า ทำไม เพียงห้วนๆ เราจึงสะกดตามเสียงที่ออกจริงเป็น ทำมะ คำว่า เด๋ว หรือ เดี๋ยว ก็อย่างเดียวกัน อีกกรณี คือ การใช้ตัวย่อ เช่น พน. แทน พรุ่งนี้ หรือ ทพจ. แทน ท่าพระจันทร์ เป็นต้น เป็นเพราะเราต้องการความเร็วในการสื่อสารและใช้กันแล้วเข้าใจตรงกันก็ถือว่าการสื่อสารนั้นสมบูรณ์ การใช้ภาษาไทยในลักษณะที่กล่าวมานั้นจริง ๆ เป็นธรรมชาติของภาษาที่มีการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงไปตามผู้ใช้ของแต่ละยุคสมัย ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด

          สิ่งที่สำคัญกว่า คือ "เมื่อเราใช้ภาษาไทยแบบพลิกแพลงเป็นแล้ว เราสามารถใช้ภาษาไทยแบบที่มีหลักการได้หรือเปล่า" เพราะนอกจากการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้วยังจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อระหว่างหน่วยงานหรือกิจอื่น ๆ ที่เป็นทางการด้วย เพราะฉะนั้นการใช้ภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะ ใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เราจึงควรศึกษาว่าการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างไร ภาษามีหลักการมีองค์ความรู้อยู่แล้ว หากใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้เอง “วิน” กล่าว

           “ถ้าเราคิดว่าภาษาไทยเป็นของเรา เราเป็นเจ้าของภาษา ช่วยกันดูแลครับ ดูแลด้วยการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทยด้วยความเข้าใจ ถ้าหากเรารู้จักใช้คำ ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ได้ เราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ถูกต้องในที่นี้คือ ถูก ถูกกาลเทศะ ต้อง ต้องมีความรู้ ถ้าเรามีทั้งสองนี้เราจะใช้ภาษาไทยได้งดงามและเหมาะสม” - วิน อธิชนัน สิงหตระกูล

           นอกจากนี้ “วิน” อธิชนัน สิงหตระกูล ยังเคยได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557 รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศบทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 และล่าสุดได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับพระราชทานรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากกระทรวงศึกษาธิการ