Loading...

ปฐมนิเทศนักศึกษาธรรมศาสตร์ รุ่น “TCAS Fighter”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สู่รั้วเหลือง – แดง ในธีม People and Sustainability พร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่อธีม "People and Sustainability" เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยยั่งยืน ณ หอประชุมใหญ่ อาทิ การแสดงร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยมอญดูดาว และเพลงยูงทอง นำโดย TU Band กิจกรรมแนะนำธรรมศาสตร์และความยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต กิจกรรมแนะนำ Thammasat Smart Life โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และแนะนำคู่มือนักศึกษาใหม่ รวมถึง Thammasat Student Application สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ได้เปิดตัวครั้งแรกในงานปฐมนิเทศปีนี้

          ในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมการแสดงแสง – เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ และขอต้อนรับเข้าสู่รั้วเหลือง - แดง ลูกแม่โดม และขอเรียกนักศึกษารุ่นนี้ว่า "นักสู้ TCAS หรือ TCAS Fighter" นักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ย่างเข้าปีที่ 85 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งพร้อมกับระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับสากล

          การเรียนในรั้วธรรมศาสตร์ปีนี้ นอกจากเราจะปรับหลักสูตรใหม่แล้ว วิธีการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไป นักศึกษาจะได้ลงมือทำ ผ่านการปฏิบัติต่างๆ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และการฝึกงานภายนอก อีกประการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเข้มแข็ง คือ ความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ซึ่งเรามีมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งนักศึกษาสามารถไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศได้

          "ขอให้นักศึกษาใหม่ที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสุข สนุกกับการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ รักมหาวิทยาลัย และรักประชาชน ตามทิศทางของมหาวิทยาลัย" รองศาสตราจารย์ เกศินี กล่าว

          นักศึกษาใหม่จะได้รับชมการแสดงแสง - เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในชื่อชุด "ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม" ตามด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ โดยผู้บริหาร อาจารย์ รุ่นพี่และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์จากรุ่นพี่คณะที่มามอบความสุข และความสนุกให้กับน้องๆ ด้วย

          นายอภิสิทธิ์ เดชรักษา (สปาย) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรม เล่าว่า รู้สึกสนุกมาก ประทับใจทุกอย่าง โดยเฉพาะการเต้นกลางสายฝน ซึ่งไม่เคยเต้นกลางสายฝนมาก่อน ด้าน นางสาวพิมพ์ลภัส เงินพูนตัน (พิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เผยว่า รู้สึกสนุกมาก ประทับใจรุ่นพี่เทคแคร์ดี คอยหากิจกรรมมาให้ทำตลอดเวลา ส่วน นางสาววนัชพร เพนเทศ (เจนนี่) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า ประทับใจบรรยากาศความอบอุ่นจากรุ่นพี่ และได้เจอเพื่อนใหม่ที่น่ารัก รู้สึกตนเองโชคดีมากที่ได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์

          กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ น้องๆ จะได้พบกับบรรยากาศที่อบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่อีกด้วย