Loading...

“ธรรมศาสตร์” เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่ 17 กันยนยน พ.ศ.2561

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 “ปฏิบัติการความยั่งยืน ๒๕๖๑” Action for the Goals (The 3rd Annual Conference “Action for the Goals 2018”) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เข้าร่วมงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-564-4441 ต่อ 1200 (คุณเอกดนัย)