Loading...

"ชาวธรรมศาสตร์" ร่วมใจปลูกข้าว เตรียมเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ปลูกข้าวเพื่อนำมาเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ใน "วันรับเพื่อนใหม่" กับโครงการธรรมศาสตร์ทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

          "โครงการธรรมศาสตร์ทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 12" จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี ณ แปลงนาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยข้าวที่ชาวธรรมศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจในการปลูกครั้งนี้ จะนำไปเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ใน "วันรับเพื่อนใหม่" โดยใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ในการเพาะปลูก คิดค้นโดย รศ.ดร.บุญหงษ์ จงคิด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับทีมวิจัย ทำการคิดค้นและทดลองมากกว่า 5 ปี มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถเพาะปลูกได้หลายครั้งต่อปี และได้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปถึง 2 เท่า มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้น ซึ่งพันธุ์ข้าวในปัจจุบันจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว 120 วัน แต่พันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ใช้เวลา 100 วัน

          ส่วนขั้นตอนในการทำนาจะใช้ต้นกล้า 3 - 5 ต้น ปักลงในเลนซึ่งเป็นดินเหนียว ในการปลูกครั้งนี้ใช้ต้นกล้าที่มีความยาว 15 - 20 เซนติเมตร ระยะห่างในการปักดำห้ามเกิน 20 เซนติเมตร ปักดำแบบสลับฟันปลา เพื่อให้ต้นกล้าขึ้นสม่ำเสมอกันในแปลงนา ความลึกในการปักดำห้ามเกิน 2 - 3 เซนติเมตร โดยใช้หัวแม่มือกดรากของต้นกล้าลงไปในเลน

          ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการธรรมศาสตร์ทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีโอกาสลงมือทำนา ได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากของชาวนา อันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนและสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ปลูกข้าวเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน และบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า เป้าหมายในการทำนาของเราไม่ใช่ผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาธรรมศาสตร์ เราปลูกข้าวเพื่อไปเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้เขารู้ว่าหยาดเหงื่อไม่สามารถซื้อได้ เพราะปลูกจากหยาดเหงื่อและแรงใจชาวธรรมศาสตร์ เมื่อเราได้มาทำนากันแล้วจากนี้ไป เราจะเห็นข้าวบนจานที่แตกต่างออกไป ข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะมาอยู่บนจาน เกษตรกรต้องลำบากเพียงใด และนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน

          Claudia นักศึกษาชาวออสเตรีย จากคณะนิติศาสตร์ และ Lisa นักศึกษาชาวเยอรมัน จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และรู้สึกถึงความเหนื่อยของชาวนา เพราะเมื่อได้ลองมาดำนาปลูกข้าวเองแล้ว มันเป็นงานที่ยากมาก ๆ กว่าจะได้ข้าวมารับประทาน หลังจากนี้จะทานข้าวให้หมดจาน และดีใจมากที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น

          พิมพ์จันทร์ เลิศภูเขียว หรือ น้องปลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า รู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้มาร่วมโครงการธรรมศาสตร์ทำนา เศรษฐกิจพอเพียง และได้มาร่วมเป็นปีที่ 3 แล้ว ส่วนตัวแล้วมองว่ามันเป็นประเพณีของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องทำอยู่แล้วทุกปี โดยปีนี้ได้พาเพื่อน ๆ มาลองสัมผัสการทำนาด้วย

 

          แต่เดิมนั้น พื้นที่บริเวณแปลงนาธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่รกร้าง สภาพดินแห้งแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ฟื้นฟูปรับสภาพดินให้สามารถทำการเกษตรได้ และสามารถเพาะปลูกข้าวได้ จนกลายเป็นแปลงนาธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ดินบริเวณดังกล่าวยังได้นำมาปลูกพืชผักสวนครัวที่แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อีกด้วย