Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ UMF โรมาเนีย แลกเปลี่ยนความรู้สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Medicine and Pharmacy (UMF) of Tîrgu Mureş ประเทศโรมาเนีย เน้นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 สถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

 

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Leonard Azamfirei อธิการบดี และผู้บริหารจาก The University of Medicine and Pharmacy (UMF) of Tîrgu Mureş ประเทศโรมาเนีย และได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Bogdan BADEA เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ร่วมหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งจะเริ่มจากโครงการระยะสั้น โดยทาง The University of Medicine and Pharmacy (UMF) of Tîrgu Mureş ประเทศโรมาเนีย มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และมีความสนใจศึกษาในทางด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันออก