Loading...

“ธรรมศาสตร์” สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ ประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก ณ กรุงเจนีวา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 28 รางวัล จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 46 มุ่งพัฒนานักวิจัยไทยให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผลักดันผลงานนวัตกรรมให้มีชื่อเสียงทัดเทียมนานาชาติ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 46 (46th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล ประกอบด้วย โล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา 1 รางวัล เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ 6 รางวัล โดยผลงานที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากนานาชาติ จนได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา ได้แก่ ผลงาน “โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ผลงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ดี ในการประกวดครั้งนี้ นับว่าธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลมากที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้มา โดยงานประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          ด้าน รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 46 (46th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ จากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล ได้แก่ รางวัลโล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา จำนวน 1 รางวัล ด้วยผลงาน โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล ด้วยผลงาน เรือบังคับวิทยุวัดความลึกท้องน้ำและสำรวจสภาพทางอุทกศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญทอง จำนวน 10 รางวัล อาทิ ผลงาน ฟิล์ม ทู ฟลาย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ทโฟน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 รางวัล อาทิ ผลงานการพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์ ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อนำมาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคาถูก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนมข้าวข้นหวานสูตร 3 แอล (3L) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 4 รางวัล อาทิ ผลงานรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลพิเศษ 6 รางวัล

          จากงานดังกล่าวที่มีผลงานมากกว่า 1,000 ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขัน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลกนั้น ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลมากที่สุดในการเข้าร่วมประกวด ซึ่งสามารถสะท้อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยไทยให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมนานาชาติ จากการส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน อาทิ ส่งเสริมด้านงบประมาณในการทำวิจัย จากการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการลดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของนักวิจัย รองศาสตราจารย์ เกศินี กล่าวทิ้งท้าย

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งหวังว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเหล่านี้ จะสามารถนำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านคมนาคมของประชาชนชาวไทยทุกคน และด้านการแพทย์ได้ต่อไป

รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล

 

http://www4.tu.ac.th/oth/news2015/Data/D1524022653.pdf