Loading...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปาฐกถา 60 ปี สถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปาฐกถาในวาระครบรอบ 60 ปี สถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพร่วม APAIE 2023 Bangkok พร้อมนำชม “ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุมและนิทรรศการการศึกษา APAIE 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการอุดมศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

รายละเอียด
‘รพ.ธรรมศาสตร์ฯ’ โชว์ศักยภาพการรักษา ผ่าตัด ‘ปลูกถ่ายหัวใจ’ สำเร็จเป็นรายแรก

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประกาศความสำเร็จ! โชว์ศักยภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ด้วยวิธีปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นรายแรก ขณะนี้ผู้ป่วยอาการโดยรวมดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

รายละเอียด
BBA ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์นักวิจัยหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนนานาชาติ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งระดับทวีป

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ โชว์ฝีมือวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินค่าธุรกิจ คว้าแชมป์ 2022–2023 CFA Institute Research Challenge in Thailand

รายละเอียด

The Convergence : What's Next Thammasat Research Series

พบกับตอนพิเศษของ The Convergence ใน Theme ที่ชื่อว่า Thammasat University Researchers Day รายการ What's Next Thammasat Research Series EP.05 พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2564"

ธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ มุ่งสู่ ‘House of Wisdom’ ด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นมิตร

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์ พัฒนาโครงการ MIXED USE COMMUNITY SPACE ส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางของชุมชน แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566

รายละเอียด
“Rangsit Life Fest” มหกรรมความสนุกของชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดงาน Rangsit Life Fest พร้อมเปิดตัว Life at Thammasat Rangsit แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารรอบรั้วศูนย์รังสิต

รายละเอียด
วัดใจพรรคการเมืองในสมรภูมิเลือกตั้ง กับเจตนารมณ์สร้างระบบ ‘บำนาญผู้สูงอายุ’ ที่ต้องไปไกลกว่า ‘นโยบายหาเสียง’

ธรรมศาสตร์ จัดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน สู่นโยบายพรรคการเมืองด้านระบบความคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ”

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2023 – March NO.1

Update: Thammasat University attends “Thailand Education and Jobs Fair 2023” in Phnom Penh, Cambodia.

รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก