Loading...

Campus Life / Facilities

     สำหรับผู้ที่ต้องใช้บริการในด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

รับมือ COVID-19 อย่างปลอดภัย

1
ล้างมือเป็นประจำและพกแอลกอฮอล์เจล
2
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกข้างนอก
3
เว้นระยะห่างในที่ชุมชน อย่างน้อย 2 เมตร

01. Student Dormitory - หอพักนักศึกษา

     หอพักนักศึกษาชาว baanTU มีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์อยู่สม่ำเสมอ มีบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในพื้นที่หอพัก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ส่วนการเข้า-ออกหอพัก จะมีการอัปเดตตามสถานการณ์อยู่เสมอ ขอให้นักศึกษาชาว baanTU ติดตามข้อมูลจากผู้ดูแลหอพักเป็นประจำ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหอพักได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

     1. Add Line @baanTU

     2. โทรศัพท์ 02-028-2222

     3. Page Facebook: สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ธรรมศาสตร์ 👉 Information about Dormitory

02. Libraries – หอสมุด

     หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกแห่ง และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีความพร้อมในการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ TULIB Online Service เช่น บริการส่งหนังสือให้คุณอ่านทางไปรษณีย์ (TULIB Delivery) บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (TU Abstract Editing Service) และบริการสนับสนุนการวิจัย แนวทางการวิจัย และเครื่องมือช่วยการวิจัย เป็นต้น สามารถ @LINE Kwanjai-TU หรือดาวน์โหลด TULIB App เพื่อความสะดวกในการใช้บริการจากหอสมุด 👉 Information about Libraries 

03. Athletics, Recreation and Fitness - บริการทางการกีฬา

     การให้บริการทางการกีฬา ได้แก่ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ ลานกีฬา Extreme และ Fitness จะเป็นไปตามมาตรการของทางจังหวัดปทุมธานี โดยมหาวิทยาลัยยังได้มีการติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า และรังสีอัลตราไวโอเลต ทั้งในห้อง Fitness และห้องอ่านหนังสือ มีบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ หากมีการเข้าใช้สถานที่ จะต้องขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด 👉 Information about Athletics, Recreation and Fitness 

04. โรงอาหาร - Canteen

     โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่สม่ำเสมอ มีบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาด ในการนั่งรับประทานอาหาร ผู้ใช้บริการควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และนำหน้ากากอนามัยเก็บในกระเป๋าของตนเองแทนการวางบนโต๊ะหรือเก้าอี้ พร้อมทั้งลดเวลาในการนั่งรับประทานอาหารให้น้อยที่สุด เผื่อมีผู้อื่นต้องการเข้ามาใช้บริการต่อ และเป็นการลดความแออัดของโรงอาหาร 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้ผู้ค้าทุกร้านสวมใส่หน้ากากอนามัย ปรุงอาหารสดใหม่ถูกสุขอนามัย รักษาความสะอาดภายในสถานที่ประกอบอาหาร และผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking ได้ ช่วยลดการสัมผัสธนาบัตรและเหรียญ โรงอาหารในมหาวิทยาลัยยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการของโรงอาหารอย่างเคร่งครัด

05. Viva City – ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต สุขภาพใจ

     ศูนย์ Viva City เปิดบริการสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยติดต่อขอรับบริการได้ตามช่องทางดังนี้

   ▪️ นัดหมาย หรือปรึกษาทาง Call Center 02-028-2222   

   ▪️ นัดหมายการรับบริการผ่าน Page Facebook: VivaCity:TUCounseling

   ▪️ นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ Viva Cityhttps://forms.gle/VCvhvMsyDyodqx6F6

   ▪️ English Ver. Viva City Appointment: https://forms.gle/uQyXeujtCXcVtTtg6

 👉 Information about Viva City 

06. Thammasat Well Being Center

     นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง สามารถติดต่อได้ที่ Thammasat Well Being Center ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-696-6600 ถึง 2 หรือติดต่อได้ที่ Page Facebook: Thammasat Well Being Center 👉 Information about Thammasat Well Being Center 

07. Campus Transportation - การเดินทางในมหาวิทยาลัย

     การเดินทางด้วยรถบัสเล็กบริการภายในมหาวิทยาลัย ได้คำนึกถึงความปลอดภัยและมีมาตรการทำความสะอาดภายในรถบริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ ควรนั่งเว้นระยะห่างจากคนถัดมา สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วมบนรถบริการ