Loading...

ข่าวสาร

ห้องบริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแล้ว

ห้องบริการคอมพิวเตอร์  เปิดให้บริการแล้ว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
การเรียนการสอนออนไลน์

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาพดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอนำเสนอระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยขั้นตอนต่างๆ คลิกที่รายละเอียด

รายละเอียด
ขอเชิญชวนมาใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

รายละเอียด
Adobe CC ภายใต้เครือข่าย มธ.

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าสู่เว็บไซต์

คู่มือ

รายละเอียด

January 2021

M
27
T
28
W
29
T
30
F
1
S
2
S
3
M
4
T
5
W
6
T
7
F
8
S
9
S
10
M
11
T
12
W
13
T
14
F
15
S
16
S
17
M
18
T
19
W
20
T
21
F
22
S
23
S
24
M
25
T
26
W
27
T
28
F
29
S
30
S
31
M
1
T
2
W
3
T
4
F
5
S
6
S
7
M
8
T
9
W
10
T
11
F
12
S
13
S
14
M
15
T
16
W
17
T
18
F
19
S
20
S
21
M
22
T
23
W
24
T
25
F
26
S
27
S
28
M
29
T
30
W
1
T
2
F
3
S
4
S
5
M
6
T
7
W
8
T
9
F
10
S
11
S
12
M
13
T
14
W
15
T
16
F
17
S
18
S
19
M
20
T
21
W
22
T
23
F
24
S
25
S
26
M
27
T
28
W
29
T
30
F
31
S
1
S
2
M
3
T
4
W
5
T
6
F
7
S
8
S
9
M
10
T
11
W
12
T
13
F
14
S
15
S
16
M
17
T
18
W
19
T
20
F
21
S
22
S
23
M
24
T
25
W
26
T
27
F
28
S
29
S
30
M
31
T
1
W
2
T
3
F
4
S
5
S
6
ปฏิทินกิจกรรม
Search Events
Date Range

สำหรับนักศึกษา

OFFICE365 สำหรับนักศึกษา

E-mail นักศึกษา Office365  สำหรับนักศึกษาที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด
TU-Moodle

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม TU Moodle

รายละเอียด
TU Application Store

แหล่งรวบรวมแอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ iOS และ Android

รายละเอียด
HELP DESK IT SUPPORT

สามารถสแกน QR Code หรือแอด ID Line : @icttuhelpdesk บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

FAQ

Q : ปัญหาด้านอีเมล

นักศึกษา
1. มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา หลังจากที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดย นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานภาพของนักศึกษาได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. โทร 02-564- 4441-79 ต่อ 1602-1607

2. บัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (User Account ) จะประกอบด้วยชื่อภาษาอังกฤษและนามสกุล 3 ตัวแรก (เป็นอย่างน้อย) เช่น Mr.Somsak Thamma จะมี Account เป็น SOMSAK.THA@DOME.TU.AC.TH

การลืม/เปลี่ยน Password ได้ที่  : https://accounts.tu.ac.th/

ตรวจสอบ Account 365 : https://restapi.tu.ac.th/tuapi/STDCheckInfo

 

Q : การติดตั้งอีเมลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์มือถือ

1. iOS

2. Android

3. Microsoft Outlook

4. Thunder Bird

Q : ระบบสารสนเทศ

ระบบ TU MOODLE

1. ระบบ TU Moodle