Loading...

แอปฯ โหวตตัวแรก! ผลงานนักศึกษาธรรมศาสตร์ ดึง “Blockchain” ตรวจสอบความโปร่งใสการลงคะแนนเสียง

นักศึกษาธรรมศาสตร์ 4 คณะ รวมตัวสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการลงคะแนนเสียงอย่างมีคุณภาพ คว้าแชมป์  Hackathon: Smart Voter Application

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีม Pro-Tech ประกอบด้วย นายธีรดนย์ ปรรคลักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) นางสาวสิรินทรา งามวิริยะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นายณัฐพงษ์ วงศ์ทวีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ และนายอัครชัย จินตนาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการการแข่งขัน Hackathon: Smart Voter Application (แอปพลิเคชันเพื่อการโหวตอย่างมีคุณภาพ) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

     นายธีรดนย์ ปรรคลักษ์ กล่าวว่า Hackathon: Smart Voter Application เป็นการแข่งขันออกแบบและสร้างสรรค์แอปพลิเคชันการลงคะแนนเสียง โดยใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการตัดสินใจการใช้เสียงของตน อำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าถึงข้อมูลการตัดสินใจ เเละพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตย รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

     นายณัฐพงษ์ วงศ์ทวีทอง กล่าวเสริมว่า พวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดในการสร้างแอปพลิเคชัน Smart Vote ซึ่งแอปฯ ของเราโปร่งใสและแม่นยำ เพราะเป็นแอปฯ โหวตที่แรกที่ใช้ระบบ Blockchain เข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจสอบความโปร่งใสของระบบการโหวต รวมถึงตรวจสอบ Identity ของประชากรที่มีสิทธิโหวตไม่ให้มีการทุจริตหรือตกหล่น โดยตัวแอปฯ มีความแปลกใหม่ทันสมัยกว่าแอปฯ อื่นด้วยระบบ community เพื่อตั้งกระทู้ตามหัวข้อและปัญหาที่ต้องการหาข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ม เพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ มาร่วมถกเถียงและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน นอกเหนือจากนั้นยังมีการประมวลผลเพื่อสรุปข้อมูลผ่านเครื่องมือ CIPP evaluation ซึ่งน่าเชื่อถือ และมีแนวโน้มว่าจะสามารถเป็นไอเดียที่จะพัฒนาระบบการเลือกตั้งของประเทศเราให้ทำได้จริง

     นางสาวสิรินทรา งามวิริยะพงศ์ เผยว่า ในอนาคตถ้าพวกเรามีโอกาสได้พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมจากไอเดียนี้ พวกเราอยากจะต่อยอดผลงาน โดยร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า ที่จะเริ่มนำนวัตกรรมของพวกเราไปใช้ในระดับเล็ก ๆ ก่อน เช่น การเลือกตั้งสภานักเรียน และหลังจากนั้นในอนาคตพวกเราคาดหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะสามารถต่อยอดไปได้ถึงระดับประเทศ และต่างประเทศเพื่อแก้ประเด็นปัญหาเรื่องระบบการเลือกตั้งที่ไม่สามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้ เช่น พวกเราอยากจะสร้าง community เพื่อให้เกิดช่องทางในการสะท้อนความต้องการของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     “พวกเราภูมิใจมากหลังจากรู้ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งนี้ เพราะสำหรับพวกเราทุกคนในทีมคือครั้งแรกสำหรับรางวัลชนะเลิศ และเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่พิสูจน์ความสามารถของพวกเรารวมถึงเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นที่จะตั้งใจทำงานมากกว่าเดิม การแข่งครั้งนี้ช่วยดึงศักยภาพของพวกเราออกมาได้มากมาย ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจากเมนเทอร์และช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองและพร้อมก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในชีวิตจริง และสุดท้ายมิตรภาพที่เกิดขึ้นหลังจากชัยชนะของการแข่งขันที่เราได้รับทำให้พวกเราสนิทกันและไม่อาจหาจากที่ไหนได้อีก” นายอัครชัย จินตนาการ กล่าวทิ้งท้าย