Loading...

BBA ธรรมศาสตร์ ขึ้นแท่นเบอร์ 1 แข่งขัน ‘วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ’ เป็นตัวแทนประเทศลุยเวทีโลก

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ HSBC Thailand Business Case Competition 2021 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ฮ่องกง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

     ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการจนได้รับการยกย่องและชื่นชมในระดับชาติอีกครั้ง หลังจากนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” จากการแข่งขันรายการ HSBC Thailand Business Case Competition 2021 จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็ว ๆ นี้

     การแข่งขันรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขัน “วิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ” ระดับชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation โดยแชมป์จากรายการนี้ จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2021 ณ ประเทศฮ่องกง

     นักศึกษาจากรั้วธรรมศาสตร์ ในนามทีม “Somwang Consulting” ประกอบด้วย นายอเนก คูสุวรรณ นางสาวมณิภา มหัทธนากร นายธนวินท์ สุวัฒน์ธนากร และนางสาวกัลยรักษ์ ตันติศิริวัฒน์ ได้ร่วมกันฟันฝ่าโจทย์สุดท้าทายอย่างเต็มความสามารถ รวม 3 รอบ จนสามารถขึ้นแท่นครองอันดับ 1 จากทั้งหมด 24 ทีม จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นอกจากจะได้รางวัลชนะเลิศแล้ว ยังได้รับรางวัล “Team Video” แนะนำทีมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์พ่วงมาอีกหนึ่งรางวัล

     สำหรับโจทย์ ทั้ง 3 รอบ ได้แก่ รอบแรก จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Blockchain เพื่อแก้ปัญหาไวน์ปลอมในประเทศจีนได้อย่างไร โดยปัญหานี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลจีนพยายามแก้ไขมากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องคำนึงถึง supply chain ของอุตสาหกรรมไวน์ทั้งระบบ ตั้งแต่รัฐบาล นักลงทุน ภาคอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า ผู้บริโภค ฯลฯ เพื่อออกแบบระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่ได้

     รอบสอง จะขยายการให้บริการของบริษัทตู้กดน้ำอัจฉริยะฮ่องกง จาก 300 ตู้ เป็น 3,000 ตู้ ได้อย่างไรในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การเติบโตทางการเงินที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ที่สำคัญคือต้องเติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วยการขยายฐานการผลิต และมีฐานเงินทุนที่เพียงพอ

     รอบสาม (Final) โจทย์คือ จะทำอย่างไรให้บริษัทบ้านพักคนชราในประเทศนิวซีแลนด์ที่เดินมาถึงจุดอิ่มตัว สามารถเติบโตขึ้นได้ด้วย Business Model ที่ยั่งยืน และสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ได้

     การแข่งขันทั้ง 3 รอบนี้ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องคำนวณผลลัพธ์ของ strategies โดยการทำ Financial modeling เพื่อคาดการณ์ถึงรายได้และกำไรที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในบางรอบของการแข่งขันจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลได้ในเชิงตัวเลข และสร้าง timeline ของ action plan ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

     นางสาวกัลยรักษ์ ตันติศิริวัฒน์ เล่าว่า เป็นรายการที่ท้าทายมาก ทั้งระยะเวลาที่จำกัด วิธีการนำเสนอ สมาชิกในทีมทุกคนต้องเตรียมตัวและฝึกซ้อม case กันอย่างเต็มที่ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน แบ่งหน้าที่ แบ่งเวลา และเทคนิคการนำเสนอ 

     นายอเนก คูสุวรรณ กล่าวเสริมว่า ความท้าทายอีกประการคือการแข่งขันกับเพื่อนอีก 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกทีมเตรียมตัวมาอย่างดีมาก และภายในการแข่งขันกำหนดให้ต้องนำเสนอด้วยการเขียน และ visualize ผ่านกระดาษ A4 เท่านั้น ประกอบกับต้องนำเสนอผ่านทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสผิดพลาดทางเทคนิคได้มาก

     “ในรอบสุดท้าย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราหลุด ทำให้สมาชิกที่กำลังนำเสนออยู่หลุดออกไปจาก Zoom ต่อหน้าคณะกรรมการ แต่พวกเราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีสมาชิกในทีมอีกคนหนึ่งเข้ามานำเสนอต่อทันที นั่นเพราะเราได้เตรียมการเอาไว้ และทุกคนในทีมก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในพาร์ทของตัวเองเท่านั้น แต่ช่วยกันเติมในภาพใหญ่ได้” นายอเนก ระบุ

     นายธนวินท์ สุวัฒน์ธนากร บอกว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่วนสำคัญคือการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานอย่างการตลาด การเงิน การบัญชี หรือการจัดการ ที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้จาก BBA Case Club จนทำให้ได้ฝึกฝนการแข่งขัน การทำงานเป็นทีม การนำเสนอ และการตอบคำถามที่ตรงประเด็น

     นางสาวมณิภา มหัทธนากร บอกว่า ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันหลายอย่างมาก เช่น การเรียนรู้แผนของบริษัทต่าง ๆ เราต้องทำความเข้าใจ operation, business model, การเงิน, กลุ่มลูกค้า เพื่อเข้าใจถึงปัญหา และคิดกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

     “เชื่อว่าทุกคนในทีมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นตัวแทนของคณะฯ และเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันรายการใหญ่ที่ฮ่องกง ซึ่งจะต้องเจอกับอีก 24 ทีมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก พวกเราจะซ้อมอย่างเต็มที่ ทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด สุดท้ายไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร เราก็จะไม่ต้องกลับมาเสียใจในภายหลัง เพราะได้ทำแล้ว” นางสาวมณิภา กล่าวทิ้งท้าย