Loading...

วันแรก! ‘ธรรมศาสตร์’ ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ระดม ‘อาจารย์แพทย์’ ดูแลความปลอดภัย

ธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์รังสิต-ท่าพระจันทร์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ระดมบุคลากรสาธารณสุข-อาจารย์แพทย์ ดูแลความปลอดภัย จัดระบบส่งต่อกรณีพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ได้เปิดให้บริการปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนอย่างเต็มระบบเป็นวันแรก ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ภายใต้ระบบการดูแลความปลอดภัยและติดตามอาการของผู้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเข้มงวด

     สำหรับศูนย์รังสิต ได้เปิดอาคารยิมเนเซียม 4 เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่นัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยเพียงครึ่งวันมีประชาชนเข้ามารับวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ขณะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ มีศักยภาพในการฉีดได้ราววันละ 2,000 ราย

     ในส่วนของท่าพระจันทร์ ได้เปิดหอประชุมใหญ่และพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 2,000 ราย โดยธรรมศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับ 2 โรงพยาบาลชั้นนำ ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลมิชชั่น เข้ามาจัดระบบรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีผู้รับวัคซีนมีอาการอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะมีระบบส่งต่อเพื่อเข้าสู่การรักษาโดยทันที

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ภาพรวมการให้บริการปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ของธรรมศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลในวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่า 150 ชีวิต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ได้ร่วมกันให้บริการประชาชนตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ทุกประการ

     “ยืนยันว่าผู้ที่เข้ามารับวัคซีนโควิด-19 ที่ ธรรมศาสตร์ ทั้งศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ จะได้รับบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว มีคุณภาพ ที่สำคัญคือปลอดภัยที่สุด เพราะหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะมีระบบในการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลชั้นนำอีก 2 แห่ง โดยทันที” รศ.เกศินี กล่าว

     ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญยรางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับวัคซีนวิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต กล่าวว่า จากการให้บริการในวันแรกพบว่าทุกอย่างเป็นไปได้ความเรียบร้อย และทำให้เห็นว่าศูนย์ฉีดวัคซีนรังสิตยังสามารถขยายศักยภาพในการให้บริการได้อีกมาก โดยเบื้องต้นจะปรับแผนเพื่อขยายจาก 2,000 คน เป็น 3,000 คน

     ผศ.นพ.อาทิตย์ กล่าวว่า อยากเชิญชวนประชาชนทุกท่านให้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้รอดพ้นจากภัยสุขภาพในครั้งนี้ โดยวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภัย และถึงแม้ว่าอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด-19 จะเกิดขึ้นในอัตราที่ต่ำมาก แต่ศูนย์ฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์ทั้งสองแห่งได้เตรียมความพร้อมและจัดระบบรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้ว

     “เรามีการเว้นระยะห่าง มีการจัดการระบบระบายอากาศให้มีความเหมาะสม มีการจัดที่นั่งพักคอยเพื่อสังเกตอาการ 30 นาที และมีบุคลากรระดับอาจารย์แพทย์ประจำการอยู่ทุกจุด ทุกห้องพยาบาล และยังประจำอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วย ยืนยันว่าผู้ที่มารับวัคซีนกับธรรมศาสตร์จะมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก” ผศ.นพ.อาทิตย์ กล่าว

     นางจิราพร กฤษณโสภา ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจกับการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์วัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต เนื่องจากไม่ต้องรอคิวนาน ซึ่งตามความจริงได้จองคิวฉีดไว้ในช่วงบ่าย แต่ด้วยการจัดการที่เป็นระบบมากๆ ทำให้ได้รับวัคซีนก่อนคิวนัดจริง

     “การให้บริการดีมาก มีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่เราลงจากรถมา ในทุกๆ ขั้นตอนมีการให้คำแนะนำ สถานที่ก็สะดวกสะบาย ไม่แออัด โดยรวมคือพึงพอใจมากจริงๆ” นางจิราพร กล่าว