Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพร่วม APAIE 2023 Bangkok พร้อมนำชม “ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุมและนิทรรศการการศึกษา APAIE 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการอุดมศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการการศึกษา APAIE 2023 Conference and Exhibition (APAIE 2023 Bangkok) ภายใต้หัวข้อ “Towards a Sustainable Future for International Education in the Asia Pacific” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการอุดมศึกษา รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งจากสถาบันการอุดมศึกษาและภาคเอกชน

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรม Post-Conference Campus Tour ซึ่งมีผู้นำมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาทิ การเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมพิเศษจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสาธิตและทดลอง ได้แก่ การทำอาหารไทย และการร้อยมาลัยคล้องมือ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับความโดดเด่นในแง่มุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     ทั้งนี้ งานประชุมและนิทรรศการการศึกษา APAIE 2023 Bangkok เป็นงานประชุมระดับโลกที่ผู้นำของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกมาพบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน