Loading...

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ หนุน “ธรรมศาสตร์” เป็นศูนย์กลางอาเซียน ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเปิดศูนย์อบรมด้าน Cybersecurity เสริมองค์ความรู้ให้หน่วยงานดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

วันจันทร์ที่ 20 มิถ่นายน พ.ศ.2565

     “ธรรมศาสตร์” เดินหน้าเปิดศูนย์อบรมด้าน “Cybersecurity” เสริมองค์ความรู้ให้หน่วยงานดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ “ไฟฟ้า-พลังงาน-อื่นๆ” ของประเทศ หลัง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ-PNNL สนับสนุนเป็นศูนย์กลางของไทยและอาเซียน

     รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานของทุกคน รวมถึงทุกองค์กร และนั่นจึงทำให้การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) กลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเวลานี้ เพื่อที่จะปกป้องอุปกรณ์ ข้อมูล ตลอดจนทรัพย์สินทางดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีโอกาสเสี่ยงในการตกเป็นเป้าของการโจมตีทางไซเบอร์ได้มากยิ่งขึ้น

     รศ.ดร.จิรพล กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ล่าสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางในการเป็นศูนย์กลางด้าน Cybersecurity สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) ของประเทศไทย และในประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN) ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Department of State) ผ่านห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ หรือ Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)

     สำหรับเป้าหมายสำคัญของศูนย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความรู้ การให้คำปรึกษา และการอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้า พลังงาน หรือระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน โดยได้มีการทำพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ PNNL เข้าร่วม

     ในส่วนของความร่วมมือนี้ ทางธรรมศาสตร์จะดำเนินการใน 3 เรื่องได้แก่ 1. สร้างทักษะด้าน Grid Cybersecurity ให้กับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ดำเนินการจัดอบรม Pilot Training ให้กับหน่วยงานที่ดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศใน ASEAN  และ 3. ดำเนินการพัฒนา Business Plan เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต

     รศ.ดร.จิรพล กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการอบรม Thammasat-PNNL Cybersecurity Workshop ไปแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างทักษะด้าน Cybersecurity Framework for Electric Utilities ด้วยเครื่องมือ Facility Cybersecurity Framework (FCF) ให้แก่คณาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ PNNL จำนวน 23 ท่าน เพื่อให้คณาจารย์เหล่านี้ได้นำทักษะไปให้ความรู้และคำปรึกษาต่อหน่วยงานที่ดูและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

     “การสร้างศักยภาพด้าน Cybersecurity นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน เพราะปัจจุบันการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ จะมีผลโดยตรงต่อความยั่งยืนของเมืองและประเทศ” รศ.ดร.จิรพล กล่าว

     รศ.ดร.จิรพล กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้วยรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงและทรัพยากรความรู้ต่าง ๆ ที่พัฒนาโดย PNNL ซึ่งจะช่วยให้การจัดการต่อภัยคุกคาทางไซเบอร์ของไทย และประเทศอาเซียนนั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่สนใจยกระดับศักยภาพในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากร สามารถติดต่อได้ที่ 02-564-4440 ต่อ 1102