Loading...

ธรรมศาสตร์ คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยด้าน Impact of Education by QS World University Rankings: Sustainability 2023

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยด้าน Impact of Education อันดับ 1 ของประเทศไทย จาก QS World University Rankings: Sustainability 2023

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     Quacquarelli Symonds (QS) สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS World University Rankings: Sustainability 2023 ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยด้าน Impact of Education อันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการและคุณภาพการศึกษา ด้านการเมือง นโยบายสังคม กฎหมาย และการที่ศิษย์เก่ามีบทบาทในภาคการศึกษา

     สำหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับ QS World University Rankings: Sustainability แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Social Impact และกลุ่ม Environmental Impact โดยแต่ละกลุ่มมีตัวชี้วัดย่อยและค่าน้ำหนัก ดังนี้

     ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้รับการจัดอันดับจำนวน 700 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับ 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล