Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์