Loading...

นักศึกษาธรรมศาสตร์ รับมอบทุนจากมูลนิธิอิออน ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบ้านจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอิออน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้รับทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ทุน

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับ มูลนิธิอิออนประเทศไทย จำกัด บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ มูลนิธิอิออน 1% Club ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 16 ทุน ทุนละ 70,000 บาท ต่อ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,120,000 บาท

     โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ทางมูลนิธิฯ ได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของมูลนิธิอิออนประเทศไทย จำกัด บริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ มูลนิธิ อิออน 1% Club รวมทั้งผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     Mr. Yoshiki Mori ประธานกรรมการ มูลนิธิอิออน 1% Club เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกชั้นปีที่ได้รับทุนจากมูลนิธิ

     “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ และหวังว่านักศึกษาทุกคนจะตั้งใจเรียน เพื่อทำตามความฝันของตนเองให้สำเร็จ และนำความรู้ความสามารถมาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น อันนำไปสู่ความสงบสุขและการพัฒนาต่อไป” Mr. Yoshiki กล่าว

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และต้องขอบคุณทางบริษัทเครืออิออน ที่ได้มอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะยังคงสานต่อความมุ่งมั่นและความพยายามในเป้าหมายด้านการศึกษา รวมไปถึงการนำความรู้เหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต

     ทั้งนี้ ภายในงานเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลังจากแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุนฯทุกชั้นปีแล้ว ผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการกล่าวแสดงความขอบคุณกับทางมูลนิธิฯ มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น