Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ KEC เปิดศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ‘TOPIK’ ณ มธ. ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือ Korean Education Center in Thailand เปิดศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี อย่างเป็นทางการอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Korean Education Center in Thailand (KEC)​ โดยทาง KEC ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK: Test of Proficiency in Korean) อย่างเป็นทางการอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า พิธีลงนามในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง KEC และธรรมศาสตร์ในการจัดตั้งศูนย์เกาหลีศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะมีการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกาหลีศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งยังเป็นศูนย์ทดสอบภาษาเกาหลีในประเทศไทยเพื่อให้การศึกษาและการประเมินภาษาเกาหลีเข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนทุกคน

     “ในอนาคต หากใครสนใจเรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับเกาหลี ธรรมศาสตร์จะเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์นั้น เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับคนไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเกาหลี” รศ.เกศินี กล่าว

     ทั้งนี้ เป้าหมายร่วมกันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Korean Education Center in Thailand (KEC) คือการขยายและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้าใจระหว่างเกาหลีและไทย