Loading...

ธรรมศาสตร์ และเครือข่าย 30 มหาวิทยาลัยยั่งยืน ขับเคลื่อนปฏิบัติการหยุดสภาวะโลกร้อน

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30 แห่งร่วมเดินหน้าพันธกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ เน้นหัวใจสำคัญลดการบริโภคที่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติก

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (Sustainable University Network of Thailand Conference 2018) หัวข้อ ปฏิบัติการความยั่งยืน: Action for the Goals เมื่อวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการประชุม

          ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า ปัจจุบันทุกภาคีให้ความสำคัญต่อ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงตลอดปีที่ผ่านมา ปรากฎการณ์คลื่นสึนามิถี่ขึ้น น้ำท่วมในหลายประเทศ ดินถล่ม แผ่นดินไหว ไฟป่า ฯลฯ แนวโน้มเช่นนี้สหประชาชาตินิยามว่า Climate Catastrophe หรือหายนะทางภูมิอากาศ และเตือนว่าอีกไม่ถึง 12 ปี โลกจะร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจถึงจุดที่ไม่มีทางเยียวยาแก้ไขได้

          “เป้าหมายของของ การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในปีนี้ จึงต้องการให้เกิดปฏิบัติการอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพราะสภาวะโลกร้อนและปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่อาจรอช้าได้อีกแล้ว ถึงเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง จะเป็นต้นแบบในภารกิจสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยและโลกใบนี้”

          เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ยกระดับบทบาท ภารกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนโยบายความยั่งยืนและเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 มหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

          โดยปี 2561 มุ่งเน้นเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ ข้อที่ 12 เรื่องการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) โดยเครือข่ายฯ ได้ริเริ่มมาตรการลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (SINGLE USE PLASTIC) ในร้านสะดวกซื้อ โรงอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยขยะพลาสติกที่เป็นเป้าหมายในการลดและเลิก คือ ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วเครื่องดื่มพลาสติก ช้อนส้อมและหลอดพลาสติก ซึ่งผลในการดำเนินการในปี 2561 จนถึงเดือนตุลาคม คือ ทั้ง 30 มหาวิทยาลัยสามารถลดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 41 ล้านใบ        

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า นอกจากการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเหลือเฉพาะแต่ของร้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้มีการดำเนินการลดช้อนพลาสติกตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันได้กว่า 50,000 คัน ส้อมพลาสติกได้กว่า 30,000 ชิ้น (ช้อนส้อมลดลง 37%) และลดการใช้หลอดพลาสติกได้กว่า 250,000  หลอด ลดลง 34% นอกจากนี้ ด้วยมาตรการเปลี่ยนแก้วพลาสติกแบบครั้งเดียวทั่วไปเป็นแก้วล้างกรณีดื่มในโรงอาหารหรือในบ้าน และมาตรการลดราคาถ้าเอาแก้วมาเอง ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถลดแก้วพลาสติกได้ถึงเดือนละ 120,000 ใบ ซึ่งการลดช้อนส้อมพลาสติกหลอดพลาสติกและแก้วพลาสติกยังได้มีการดำเนินการในอีกหลายมหาวิทยาลัย และจะได้มีการดำเนินการทั้ง 30 มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

          “ความสำเร็จของการดำเนินการเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของทุกมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมทั้งมียุทธศาสตร์การสื่อสารและแอปพลิเคชันที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย    การจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืน” ผศ.ดร.ปริญญา กล่าว

         กิจกรรมในการประชุม “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561” ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การปาฐกถาโดย H.E. Mr.Staffan Herrström เอกอัครราชฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย การจัดเวทีเสวนาและการอภิปรายโดยมีวิทยากรชั้นนำ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงผู้บริหาร โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กิจกรรม สถานีสนทนา (Conversation) นำเสนอปฏิบัติการความยั่งยืนที่ดีที่สุด (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน, การสัญจรอย่างยั่งยืน, การจัดการขยะครบวงจร, การวางแผนและบริหารจัดการอาคารสถานที่, การเรียนการสอนด้านความยั่งยืน การประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษา เรื่องการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และ E-Poster เป็นต้น

          นอกจากนั้น ยังมีการเชิญทุกภาคส่วนร่วมดูงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      ศูนย์รังสิต อาทิ โครงการโซลาร์รูฟท็อป 10 เมกะวัตต์, โซลาร์บัส, โซลาร์ไรด์, โซลาร์คาเฟ่ โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดีและชีวิตท้าทาย การจัดการต้นไม้ใหญ่ด้วยการอบรมรุกขกร แปลงผักออร์แกนิค และการผลิตถ่าน ไบโอชาร์โคล (Bio-charcoal) เป็นต้น