Loading...

4 เทรนด์นำโลกหลัง COVID-19 “ปิดช่องว่าง - ปรับเปลี่ยนทักษะคนทำงาน”

สถานการณ์ Covid-19 ไม่เพียงกระทบเศรษฐกิจไปทั่วโลก แม้แต่ระบบการศึกษาและการทำงานในองค์กรก็โดนเล่นงานเข้าไปเต็ม ๆ ถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนทักษะของตัวเองแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

          Covid-19 ไม่เพียงกระทบเศรษฐกิจในแทบทุกอุตสาหกรรมของทุกประเทศทั่วโลก แต่ยังกระทบต่อสังคม องค์กร และวิถีชีวิตของผู้คนด้วย ระบบการศึกษาและการทำงานในองค์กรต้องปรับตัวครั้งใหญ่และเร่งด่วนอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน

          ธรรมศาสตร์เองก็มีระบบรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน แต่ “เรียนออนไลน์” และ “ทำงานจากบ้าน” ไม่ควรเป็นเพียงทางเลือกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกองค์กรควรมีวิถีการเรียนและการทำงานที่ผสมผสานกันทั้งสองแบบจนกลายเป็น "วิถีปกติ" ที่ทุกคนคุ้นชิน

          ถึงเวลาหรือยังที่การปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาและการทำงานจะควรถูกประกาศให้เป็น “วาระแห่งชาติ” และแน่นอนว่าความยืดหยุ่นในการเรียนและการทำงานจะลดปัญหาเรื่อง “ช่องว่างทางทักษะ” ระดับประเทศ ซึ่งด้านหนึ่ง “คนตกงาน” และอีกด้าน “ขาดแคลนแรงงาน” ไปพร้อม ๆ กัน เพราะขาดแคลน “ชุดทักษะแห่งอนาคต” ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

          ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมมีทักษะที่ขาดแคลน แต่จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ ทักษะเทคโนโลยี และทักษะด้านสังคมและอารมณ์ และมีประเทศที่ตื่นตัวเรื่องนี้ โดยการเข้าร่วมในแพลตฟอร์ม Reskilling Revolution เพื่อวางทิศทางของทักษะอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งสรุปรวบยอดเป็นตะกอนความคิดเพื่อปิดช่องว่างทางทักษะและจะกลายเป็นเทรนด์โลกแห่งอนาคตใน 4 มิติ ซึ่งนั่นก็คือ การเรียนและการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว การยกระดับทักษะเทคโนโลยี กับทักษะด้านสังคมและอารมณ์ การสนับสนุนทุนสร้างนวัตกรรมทางทักษะแห่งอนาคต และกุมข้อมูลเชิงลึกเพื่อคาดการณ์และเตรียมพร้อมตลาดงานในอนาคต และทั้งหมดนี้เราจำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบและการฝึกอบรม โดยความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

          แน่นอนว่านี่เป็นก้าวใหญ่อีกก้าวที่สำคัญของเรา “ธรรมศาสตร์” เองก็ได้ริเริ่มโครงการศึกษาและพัฒนากำลังแรงงานในอนาคตให้กับประเทศใน 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก คือ นักบัญชี นักการเงินนักการตลาด นักเทคโนโลยี/โปรแกรมเมอร์ และผู้ประกอบการ/สตาร์อัพ

          เรายินดีร่วมเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้กับประเทศ

อ่านเนื้อหาเต็มได้ที่

1. https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649738?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=columnist

2. https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/649837