Loading...

FAQ เกี่ยวกับประกาศ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01. มหาวิทยาลัยสั่งหยุด 22 มี.ค – 30 เม.ย. 63 ไม่ได้เตรียมตัว เอกสาร ข้าวของจำเป็นยังไม่ได้เก็บทำอย่างไร

ตอบ อนุโลมเข้ามาเก็บของได้ในวันที่ 22 – 24 มี.ค. 63ให้รีบมารีบไป รักษาวินัยสาธารณสุขเคร่งครัด #SocialDistancing และตั้งแต่ 25 มี.ค.- 30เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยจะปิดอาคารทั้งหมด และจำกัดการเข้าออกบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย

02. สามารถกลับเข้ามาทำงานในห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการวิจัยของตนเอง หรือห้องใด ๆ ในออฟฟิศได้หรือไม่

ตอบ ตั้งแต่ 22 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยปิดการทำงานในอาคารทั้งหมดครับ Work from Home เพื่อสังคม

03. หลังวันที่ 30 เม.ย 63 มหาวิทยาลัยจะกลับมาทำการปกติ (เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงาน) หรือไม่

ตอบ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างนี้

04. ผู้ที่ต้องมา “ปฏิบัติงานในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย” ตามประกาศหมายถึงใครบ้าง

ตอบ เฉพาะคนที่คณบดีมีคำสั่งยกเว้นข้อ 2. ให้มาทำงาน เพราะหากไม่มาทำจะเกิดความเสียหายกับคณะ เช่น รักษาความปลอดภัย จัดการเงินเดือน การจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลระบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการประชุมสอนที่บ้าน งานอื่น ๆ                                       

“แต่ย้ำว่าต้องจำเป็นเท่านั้นนะครับ!” เพราะเรา Work from Home

05. สามารถติดต่อรับบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น กองคลัง กองวิจัย กองวิชาการ กองกิจการนักศึกษา ได้หรือไม่

ตอบ สถานการณ์ตอนนี้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น  รอฟังประกาศช่องทางติดต่อออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานนะครับ

ช่องทางติดต่อหน่วยงาน  ➡️  https://tu.ac.th/thammasat-contact

06. หากอาจารย์ไม่พร้อมสอนออนไลน์จะทำอย่างไร

ตอบ สามารถหยุดการเรียนการสอนไปได้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยช่วงส่งเกรดให้ส่งเกรด I (Incomplete) ทั้งวิชาไปก่อน

07. นักศึกษาและบุคลากรยังสามารถอยู่หอพักได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ร้านค้าจะเปิดเฉพาะร้านสะดวกซื้อและ  ร้านยาเท่านั้น

08. นักศึกษาควรกลับบ้านหรือไม่ กลับได้นานแค่ไหน

ตอบ นักศึกษาควรกลับบ้าน จากสถานการณ์น่าจะไม่มีการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ระหว่างเดินทางกลับใส่หน้ากาก ใช้เจลล้างมือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัดด้วยนะ เพื่อตัวเองและสังคม!

09. หาก นศ. กลับบ้านแล้ว จะเป็นพาหะนำโรคกลับบ้านไหม จะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

ตอบ กรณีนี้ถือเป็นการสร้างระยะห่างทางสังคม เพราะการอยู่รวมกันที่มหาวิทยาลัยจะสร้างปัญหาการลุกลามติดเชื้อมากกว่าการแยกกันไปเก็บตัวที่บ้านของแต่ละคน

ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข มหาวิทยาลัยแนะนำให้ นศ. ที่แยกตัวเองมาครบ 14 วันและไม่มีอาการจึงเดินทางกลับบ้าน ส่วน นศ ที่กลับเลยเมื่อถึงภูมิลำเนาของตนเองควรแยกตนเองและสังเกตอาการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคติดต่อ

10. นักศึกษาที่กลับบ้าน และไม่มีอินเตอร์เน็ตที่บ้านจะเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้อย่างไร

ตอบ ข่าวดี ๆ ก็มีในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยจะแจก Educational Sim โดยไม่จำกัดการใช้งาน (Unlimited) ให้แก่นักศึกษาทุกคน

คลิกที่นี่ ➡️ โครงการ EDUCATIONAL SIM สำหรับ นศ. ที่ขาดแคลน

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Educational sim สามารถสอบถามได้ที่ ไลน์ TU-Academic โดยสามารถคลิ้กเข้าร่วมไลน์แอด TU-Academic ได้ที่ https://lin.ee/hwpHeo4

 

11. ยังมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสงกรานต์หรือไม่

ตอบ รัฐบาลประกาศยกเลิกวันหยุดในช่วงสงกรานต์ไปแล้ว มีการเรียนตามปกติผ่านระบบออนไลน์ครับ

12. นักศึกษาต้องกลับมาสอบปลายภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือไม่

ตอบ ไม่ต้องกลับมาครับ การสอบปลายภาค (ถ้ามี) จะเป็นรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

13. วิชาที่มีการสอบปลายภาคเรียน จะสอบตามตารางเดิมหรือไม่

ตอบ ใช่ สำหรับวิชาที่ดำเนินการสอบในรูปแบบอื่น เช่น การนำเสนอ (Online Presentation) จะจัดสอบ ไม่ตรงกับตารางสอบปกติ

14. รายวิชาที่ต้องมีการฝึกงานจะเปิดให้ในภาคฤดูร้อนหรือไม่

ตอบ หากหลักสูตรใดประสงค์เปิดรายวิชาสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบดังนี้

(1) ปรับรูปแบบการฝึกงานเป็นงานออนไลน์ เช่น การทำโครงงานวิชาการ การวิจัย หรือ

(2) การฝึกในสถานประกอบการหรือฝึกงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ปลอดภัยเท่านั้น เพราะความปลอดภัยของ นศ. เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

15. จะมีการเปิดทำการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่

ตอบ เปิดได้ เฉพาะวิชาที่สอนและการสอบแบบออนไลน์ได้เท่านั้น

16. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทำอย่างไรได้บ้าง

ตอบ วันที่ 22 – 24 มี.ค. 63 ให้เข้ามาเคลียร์ห้องปฏิบัติให้เรียบร้อย และไม่สามารถเข้ามาทำการทดลองได้จนถึง 12 เม.ย.63 หลังจากนั้นให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

17. การดำเนินการรับเข้าศึกษา (TCAS) จะได้รับผลกระทบอย่างไร

ตอบ การดำเนินการรับเข้าศึกษายังคงปฏิทินเดิม โดยมหาวิทยาลัยจะประสานกับ ทปอ. เพื่อให้การดำเนินการรับเข้าได้รับมีผลกระทบน้อยที่สุด

18. การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ ได้ เฉพาะวิธีการในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

Q: กำหนดส่งหนังสือเลื่อนไหม?

A: หนังสือทุกประเภท เลื่อนกำหนดส่ง เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หรือ ต่ออายุเองได้ที่ www.library.tu.ac.th เมนู my account

Q: คืนหนังสือได้ไหม ที่ไหนบ้าง?

A: ตู้รับคืนหนังสือ Book Drop หน้าห้องสมุดสาขา

หมายเหตุ: หากคืนหนังสือที่คืนจากตู้ Book Drop เจ้าหน้าที่จะทำการย้อนกำหนดคืนให้ ณ วันที่ห้องสมุดปิด

Q: นอกจากช่องทาง Facebook และ Line@ แล้ว มีช่องทางอื่นอีกไหม

A:

✅ TULIB App ➡️

ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้

App Store ➡️ https://apps.apple.com/th/app/tulib/id922399309?l=th&fbclid=IwAR0l26RmlCPb-eSvrHsNyBqxAZPbPKP08D9hNtNtQlpDaEMygbF_-74gQVU

Play Store ➡️ https://play.google.com/store/apps/details?id=net.simplico.tulib523341

✅ อีเมล tulib@tu.ac.th

✅ Twitter : @tulibs / @pueylibrary / @librarytulaw

✅ Instagram : @puey_library

Q: บริการที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้อื่นๆ มีอะไรบ้าง

A:

📘 ฐานข้อมูลออนไลน์

เข้าใช้งานได้ที่ http://bit.ly/2VO33A6

 

📘 ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ของหอสมุด มธ. เช่น วิทยานิพนธ์ e-books หนังสือเสียง ร่างประมวลกฎหมาย และข้อสอบเก่า เป็นต้น

เข้าใช้งานได้ที่ http://digital.library.tu.ac.th

 

📘 บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม

เข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/2U8vtmY

 

📘 บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย

เข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/393yVU8

 

📘 บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

เข้าใช้งานได้ที่ http://bit.ly/2YbX1Hs

 

📘 บริการอบรมในหัวข้อต่างๆ ผ่าน Facebook Live

Join Group: http://bit.ly/2wIq1xR

 

📘 บริการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

เข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/3a7WYCB

 

📘 บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL / TU-PULINET / WORLDSHARE ILL ให้บริการเฉพาะ e-Resource เท่านั้น

ดูวิธีการใช้บริการได้ที่ http://bit.ly/2VSYfsS

 

📘 และบริการออนไลน์อื่นๆ อีกมากมายที่นี่ ➡️ https://bit.ly/2U5pfmA

Q: หากมีค่าปรับหนังสือ หรือหนังสือที่ยืมหาย จะสามารถชำระอย่างไรในช่วงนี้

A: ชำระผ่าน QR Code Payment ผ่านช่องทาง Inbox ที่เพจ Facebook "Thammasat University Library" และเพจ Facebook ห้องสมุดสาขา หรือ Line@ ห้องสมุดทุกสาขา

✅ Line@ ห้องสมุดสาขา ➡️  https://bit.ly/2TsOosi

✅ Facebook หอสมุดฯ และห้องสมุดสาขา ➡️ https://bit.ly/39uT9qN

Q: ห้องสมุดงดบริการอะไรบ้าง

A:

❌ พื้นที่นั่งอ่าน

❌ บริการ Library of Things

❌ บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

❌ บริการตัวเล่มหนังสือพิมพ์และวารสาร

Q: ห้องสมุดจะเปิดให้บริการวันไหน?

A: ห้องสมุดจะเปิดให้บริการ 1 พฤษภาคม 2563 หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ถาม : ระหว่างนี้ที่นักศึกษาที่ทำการเช่าหอพักไว้แต่ไม่ได้พัก มหาวิทยลัยมีพักชำระหนี้หรือเลือนการชำระหรือไม่ และมีช่องทางการชำระและผ่อนผันอย่างไรบ้าง

ตอบ : ทางหอพักขอแจ้งกำหนดการชำระค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาหอพักปัจจุบัน โดยเลื่อนไปชำระในเดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม 2563
โดยนักศึกษาสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. Direct Debit (หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ)

2. Bill Payment (พิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่ายจาก www.psm.tu.ac.th/inv นำไปชำระที่ธนาคาร)

     1.) นักศึกษาที่ชำระปกติ

          - Direct Debit หักบัญชีวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
          - Bill Payment ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

     2.) นักศึกษาที่ผ่อนผันผ่าน www.psm.tu.ac.th/ip
          2.1) ชำระส่วนแรก (ค่าห้องซัมเมอร์ 3/62 และเทอม 1/63 จำนวน 1 เดือน)
               - Direct Debit หักบัญชีวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
               - Bill Payment ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
          2.2) ชำระส่วนที่เหลือ (ค่าห้องเทอม 1/63 ที่เหลือ)
               - Direct Debit หักบัญชีวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
               - Bill Payment ชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

     3.) นักศึกษาที่ผ่อนผันผ่าน residence@psm.tu.ac.th
          - หอพักจะติดต่อนักศึกษาเป็นรายบุคคล
          - เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามความจำเป็นของนักศึกษาแต่ละคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Chat ของ Facebook Page หรือ Line@ : @baanTU

ถาม : กรณีไม่สะดวกเดินทางไปขอเอกสารรับรองทางการศึกษาที่มหาลัยสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

ตอบ : เข้าไปขอได้ที่ www.reg.tu.ac.th นศ.ปัจจุบัน login เข้าระบบ เลือกเมนู คำร้อง Online ศิษย์เก่า เลือกเมนู ผู้สำเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า

ถาม : การชำระเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา สามารถทำได้อย่างไรบ้างในช่วงนี้

ตอบ :

ที่มา https://reg.tu.ac.th/th/post/read/655

ถาม : ขอใบเสร็จชำระเงินฉบับจริงต้องทำอย่างไร

ตอบ : การขอใบเสร็จค่าเทอมฉบับจริง หรือขอเปลี่ยนใบเสร็จสำเนาเป็นฉบับจริง สามารถติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 หรือ ศูนย์รังสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 พร้อมแนบเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน..

ถาม : ต้องการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต สามารถจ่ายได้เหมือนเดิมไหม และมีกำหนดจ่ายได้ถึงวันไหน

ตอบ : สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตไว้เเต่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถชำระได้ตามปกติและยังไม่มีกำหนดวันหมดสิทธิ์จ่ายในตอนนี้  เเต่เอกสารจบจะได้รับเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการ

ถาม : ถ้าต้องการย้ายออกและคืนห้องพัก ต้องทำอย่างไร

ตอบ : สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายออกและคืนห้องพัก สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.แจ้งย้ายออกผ่านแอปพลิเคชัน baanTU

2.ขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพัก

3.คืนกุญแจห้องพัก ที่พนักงาน รปภ.

การคืนห้องพักจะสมบูรณ์เมื่อคืนกุญแจห้อง

หอพักจะคืนเงินให้กับนักศึกษา ดังนี้

1. ค่าห้องพัก ของเดือนที่ยังไม่ได้พัก

2. ค่าน้ำประปา ของเดือนที่ยังไม่ได้พัก

3. เงินประกัน

หลังหักชำระค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว (ถ้ามี)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาที่ใช้หักชำระค่าไฟฟ้า

นักศึกษาที่ย้ายออกจากหอพัก เมื่อต้องการกลับเข้ามาอยู่หอพักอีก จะต้องสมัครใหม่ และหอพักจะพิจารณาจัดห้องพักให้ตามจำนวนห้องพักที่มีว่างอยู่ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ถาม : ถ้าที่บ้านนักศึกษามีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ต ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทางมธ. มีช่องทางการแก้ปัญหา หรือช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไรบ้าง

ตอบ : โครงการ Educational SIM สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ประสบปัญหาการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ สามารถแสดงความจำนงขอรับ Internet Package ความเร็ว 4 Mbps (unlimited) เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเข้าถึงบทเรียนแบบออนไลน์ต่าง ๆ ได้

อ่านรายละเอียดได้ที่ ➡️ https://tu.ac.th/thammasat-educational-sim

ถาม : ถ้านักศึกษาต้องการที่จะถอนรายวิชาในช่วงนี้ สามารถทำได้อย่างไรบ้าง และมีกำหนดถอนได้ถึงเมื่อไหร่

ตอบ : สามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W  ผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือ Application TU REG ภาคเรียนที่ 2/2562 การถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W ไม่มีผลต่อการพิจารณาการได้รับเกียรตินิยม
สามารถศึกษาวิธีการและขั้นตอนการถอนรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ได้ที่ https://www.reg.tu.ac.th/post/read/576 กรุณาทำรายการตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นการถอนของท่านจะไม่สำเร็จ

ถาม : ทำไมเกรดยังไม่ออก

ตอบ : วันที่ นศ. เห็นในระบบ คือวันที่ผู้สอนส่งคะเเนนให้ทางคณบดี เพื่ออนุมัติผลคะเเนน เมื่อคณบดีอนุมัติเเละส่งคะเเนนให้สำนักงานทะเบียนฯ และจะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันทำการ(หรือไวกว่านั้น) ในการ ประกาศผล หรือสามารถตรวจสอบปฏิทินกำหนดการส่งผลคะเเนนได้ที https://www.reg.tu.ac.th/post/category/149

ถาม : นักศึกษาต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในระบบต้องทำอย่างไร

ตอบ : สามารถยื่นแบบฟอร์มขอแก้ไขประวัตินักศึกษา https://www.reg.tu.ac.th/post/read/569 พร้อมเอกสาร การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หรือข้อมูลที่ต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ต่อเคาน์เตอร์บริการ A สำนักงานทะเบียน นักศึกษา หรือส่งที่ kornkanok@reg.tu.ac.th (เฉพาะ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563)

ถาม : นักศึกษาสามารถดูปฎิทินการศึกษาได้ที่ใด

ตอบ : สามารถดูปฎิทินการศึกษาและตารางสอบไล่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ได้ที่

https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/508#

ถาม : มหาวิทยาลัยมีมาตราการช่วยเหลือคนที่อยู่หอพักในช่วงนี้อย่างไรบ้าง

ตอบ : ทางสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มีมาตรการคืนค่าหอพักและลดค่าหอพักให้กับนักศึกษาที่ยังพักในหอพักของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่เช็คเอาท์ออกจากพอพัก ทั้งก่อนหน้านี้ และต่อไปจากนี้ สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ จะคืนเงินค่าเช่าตามจำนวนเดือนที่ออกก่อนครบสัญญา 1 ปี พร้อมกับเงินประกัน

2. นักศึกษาที่ยังอยู่ในหอพัก และปีการศึกษาหน้า จะอยู่หอพักมหาวิทยาลัยต่อไป สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ จะลดค่าเช่าหอพักในปีหน้าให้ 2 เดือน

3. สำหรับนักศึกษาที่ยังอยู่ในหอพัก แต่ปีการศึกษาหน้าจะไม่ได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ จะลดค่าหอให้ 50 % เป็นเวลา 3 เดือน โดยวิธีการคืนเงินและช่วงเวลาที่จะคืนเงินให้ สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ จะได้แจ้งต่อไปอีกครั้งหลังจากนี้

ถาม : สนามกีฬาต่างๆ ฟิตเนส สระว่ายน้ำยังเปิดให้บริการอยู่หรือไม่

ตอบ : สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดให้บริการสนามกีฬาและงดให้บริการเช่า / ยืมคืนอุปกรณ์กีฬา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศอีกครั้ง

สนามกีฬาที่ปิดให้บริการ มีดังนี้

1.สระว่ายน้ำ
     - สระบริการ
     - สระแข่งขัน
     - สระกระโดดน้ำ

2.ฟิตเนส
     - TUFitness
     - ฟิตเนสหอพัก B3
     - ฟิตเนสหอพัก C5
     - ฟิตเนสหอพัก 14 ชั้น

3.สนามแบดมินตัน
     - ยิมเนเซียม4
     - ยิมอินเตอร์โซน

4.ยิมเนเซียม7
     - สนามบาสเกตบอล
     - สนามฟุตซอล
     - สนามสควอช
     - โถงยิมและบริเวณโดยรอบ

รวมทั้งสนามเทนนิส สนามมินิสเตเดียม และสนามกีฬาอื่น ๆ ทั้งหมด

ถาม : หากนักศึกษาที่พักอยู่ในหอแล้วไม่ได้ไปไหน นอกจาก line man Delivery และอื่นๆ แล้ว ภายในมหาวิทยาลัยมีบริการ Delivery ส่งอาหารให้แก่คนที่อยู่หอหรือไม่

ตอบ : มีครับ สามารถสั่งได้ทาง Thammasat Food Delivery ได้เลย โดยผ่านช่องทาง https://lin.ee/BSGIweD เพียงเลือกเมนูที่ใช่และร้านที่ชอบ สั่งผ่าน admin ได้เลยวันนี้

ช่วงเวลาบริการ 10.00-19.00 น. โดยมีค่าบริการวินมอเตอร์ไซค์ ในมหาวิทยาลัย 10 บาท นอกมหาวิทยาลัย 20-30 บาทเท่านั้น

ถาม : เมื่อมหาวิทยาลัยจัดการเรียน การสอนแบบ Online แล้วผู้สอนจะสามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้ช่องทางไหนบ้าง

ตอบ : สำนักงานทะเบียนฯ ขอเสนอวิธีส่งข้อความ หรือไฟล์เอกสาร จากผู้สอนไปถึงนักศึกษาได้ง่าย ๆ ผ่าน www.reg.tu.ac.th

1. Log in เข้าระบบ(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

2. เลือกเมนู "ทำบันทึกถึงผู้เรียน”

3. บันทึกเรื่อง ข้อความ หรือไฟล์ที่ต้องการส่ง พร้อมกำหนดกลุ่มผู้รับ และส่งข้อความ

4. นักศึกษาจะได้รับข้อความ เมื่อมีการใช้งานระบบผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือ Application TU REG

ถาม : ในกรณีขอเอกสารรับรองทางการศึกษาสามารถขอได้ทางช่องทางไหนบ้าง และขอทางออนไลน์ได้ไหม

ตอบ : สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ต้องการใช้เอกสารรับรองทางการศึกษา ในช่วงเวลาที่งดให้บริการ สามารถขอเอกสารได้ผ่านเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติได้ ในจุดต่างๆ ที่ให้บริการดังนี้

☑️ อาคารปิยชาติ (มธ.ศูนย์รังสิต)

☑️ อาคารอเนกประสงค์ 1 (มธ.ท่าพระจันทร์)

**สำหรับผู้ใช้บริการเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติที่หน้าจอเเสดงผลปรากฎ "ไม่พบข้อมูล" เนื่องจากการเปลี่ยนบัตรนักศึกษาใบใหม่ สามารถเเจ้งเลขทะเบียนนักศึกษา และ Purse No. ได้ที่ In Box เเฟนเพจสำนักงานทะเบียนนักศึกษา**

ถาม : ในกรณีที่นักศึกษาอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลสำนักงานทะเบียนนักศึกษาในช่วงนี้ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดบ้าง

ตอบ :