Loading...

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด “ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี” ณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด “ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

  

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อศูนย์ดังกล่าว โดยมีความหมายว่า ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะที่ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้จัดสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกศัลยกรรมส่วนที่ 2 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจร (Urology Excellent Center) ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนภายในจุดเดียวและวันเดียว (One-Stop Service) ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย และเปิดการผ่าตัดรักษานิ่วทางเดินปัสสาวะแบบที่ผู้ป่วยไม่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการตรวจและรักษาของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรวมถึงผู้ที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐสถานะที่มีความลำบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล ซึ่งการสร้างศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจร ใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 19,400,000 บาท โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 แล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคม 2562 และเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีศัลยแพทย์ 5 ท่าน

          สำหรับการบริการรักษาพยาบาลสามารถให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาครอบคลุมทุกโรค และทุกระบบของสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่

          1. โรคระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก (Pediatric urology) เช่น ท่อปัสสาวะเปิดผิดที่ ท่อไตอุดตันแต่กำเนิด

          2. โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ (Oncology) เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งไต

          3. โรคการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างผิดปกติ (Lower Urinary Tract Function and Dysfunction) เช่น โรคต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาทผิดปกติ และภาวะปัสสาวะเล็ดราดในสตรี

          4. นิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Stone Disease) เช่น นิ่วในไต นิ่วในหลอดไต และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

          5. การผ่าตัดเสริมสร้างและซ่อมแซมทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract reconstruction) เช่น ท่อปัสสาวะตีบ หลอดไตตีบ

          6. การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)

          7. เนื้องอกต่อมหมวกไต

          8. ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย และภาวะหมัน เช่น การพร่องของฮอร์โมน

          ในอนาคตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เตรียมขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยในเป็นขนาด 1,000 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางครบวงจร รวมทั้งการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา และมีแผนการการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย เพื่อรองรับศูนย์รังสีวินิจฉัย และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ศูนย์รักษ์สุขภาพ ในปี 2564 และการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิชั้นสูง (Super Tertiary) มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) ในปี 2566 อีกด้วย