Loading...

ธรรมศาสตร์ผู้นำด้าน “มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” โชว์ผลงานในเวทีสากล ISCN 2019

 

ธรรมศาสตร์ผู้นำด้าน “มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” ร่วมนำเสนอผลงาน ในเวทีระดับสากล ISCN 2019 ณ ประเทศบราซิล

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

  

         หนึ่งในนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน “Best Sustainable and Smart University” โดยมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย อีกทั้งยังให้ความสำคัญและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” และยังสอดคล้องกับปรัชญาธรรมศาสตร์ในเรื่องการรักประชาชนและรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย และธรรมศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืน โดยจากการประชุม International Sustainable Campus Network (ISCN) 2019 ณ เซาเปาลู ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมี Theme หลักคือ Partnerships for Progress”  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต และ ผศ.ปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานถึง 4 หัวข้อด้วยกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

          โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ได้ขึ้นนำเสนอโครงการ ‘Thammasat Solar Rooftop’ การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต บนเวทีใหญ่ และแผนการดำเนินงานในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง แต่ธรรมศาสตร์สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในเวลาเพียง 2 ปี ด้วยการสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภายนอก

          นอกจากนี้ ผศ.ดร.ปริญญา ยังได้เป็น Moderator ในห้อง Workshop เรื่อง Participative Approaches to support Circular Economy & Waste Mitigation” และนำเสนอโครงการ Thammasat Kayak Fleet” ในประเด็นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้อาสาสมัครระดับสากลที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา” ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นอีกครั้งภายในปี 2562

          ส่วนอีก 2 หัวข้อเป็นการนำเสนอโครงการ Reduce single use plastics” โดย ผศ.ปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน ซึ่งธรรมศาสตร์ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยจุดแข็งของเราคือ การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเครือข่ายของประเทศไทย ในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติก ช้อนส้อม หลอด ในร้านสะดวกซื้อ และสุดท้ายคือ การนำเสนอโปสเตอร์โครงการ Dome Organic” ทั้งที่ดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นการปรับใช้พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยได้กล่าวถึงโครงการสวนผักปลอดสารพิษบนหลังคาอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารที่ธรรมศาสตร์เสนอให้ใช้เป็นอาคารหลักในการจัดประชุม International Sustainable Campus Network (ISCN) ในครั้งต่อไป

          สำหรับภาพรวมการประชุมในครั้งนี้ นับว่าธรรมศาสตร์ได้แสดงบทบาทอย่างโดดเด่นในระดับเครือข่ายนานาชาติ ถึงการเป็นผู้นำด้านมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนของประเทศไทย โดยในปีต่อ ๆ ไป ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ได้วางแผนที่จะส่งโครงการของธรรมศาสตร์เข้าประกวด Sustainability Awards ของเครือข่าย ISCN อีกด้วย