Loading...

“พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” สร้างจิตสำนึกให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนคนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร กลุ่มบิ๊กทรีส์ และองค์กรภาคประชาสังคมของจังหวัด จัดกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” จากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 10 – 23 ธันวาคม 2561 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเชิญชวนคนไทยให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” จะทำการพายเรือเก็บขยะผ่านพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร โดยนักพายเรือมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ร่วมแรงร่วมใจกันพายเรือเพื่อเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา การจัดกิจกรรมทุกจังหวัดจะไม่มีการใช้ขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง แต่ใช้ภาชนะแบบล้างได้ทั้งหมด เพื่อรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งขยะที่เก็บได้จะมีการคัดแยกเพื่อให้ชุมชนทุกจังหวัดได้เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืน

           “เราต้องลงมือทำให้เห็นก่อน โดยเริ่มต้นง่าย ๆ คือ การบอกให้คนไทยเลิกทิ้งขยะโดยการเก็บขยะ  และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าเราจะสร้างกระแสที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับงานนี้มีนักพายเรือชาวต่างชาติเข้าร่วมด้วย อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา มัลดีฟส์ และเกาหลี เราจะร่วมมือกันทำกิจกรรม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา หรือประเทศ เพราะปัญหานี้ไม่ไช่แค่ปัญหาของคนไทย แต่มันคือปัญหาระดับนานาชาติ เมื่อทิ้งขยะลงแม่น้ำ มันจะไหลออกสู่ทะเล และจากทะเลออกสู่มหาสมุทร ทำให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบ ซึ่งปัญหาขยะในทะเลยังเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำด้วย สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเอง และงานนี้จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ปัญหาขยะหมดไป และแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยจะกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา กล่าวทิ้งท้าย

           กิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” ไม่ใช่เป็นเพียงการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการทำให้คนไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด “เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ” รวมถึงไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้ง 10 จังหวัดที่มีขบวนเรือล่องผ่าน และจากระยะทางทั้งหมด 400 กิโลเมตร ในเวลา 14 วัน สามารถเก็บขยะไปได้กว่า 2.6 ตัน ซึ่งเป็นจำนวนขยะที่มากมายมหาศาล แม้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นแล้ว แต่การแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายอื่น ๆ ที่เกิดจากการทิ้งขยะของคน เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น!