Loading...

83 ปี หอสมุดธรรมศาสตร์ โชว์ 6 นวัตกรรมบริการ สู่การเป็นหอสมุดคุณภาพและความยั่งยืน

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 83 ปี โชว์ 6 นวัตกรรมบริการเพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล-เตรียมแผนเข้าสู่ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

  

          หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 83 ปี โชว์ 6 นวัตกรรมบริการ เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัลในอนาคต พร้อมเตรียมแผนเข้าสู่ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 สร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน

          ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2562 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมบริการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว โดยได้พัฒนาการให้บริการขึ้นใหม่ 6 การให้บริการ ได้แก่ การเข้า-ออกประตูห้องสมุดอัตโนมัติด้วย QR-Code การชำระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment โดยความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ บริการ Single Account การใช้บริการห้องสมุดด้วย Username และ Password เดียว บริการค้นหาและจัดส่งเอกสาร (Full Text Finder Service) เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย บริการให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Library of Things) เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  อุปกรณ์เชื่อมต่อจอไร้สาย (Wi-Fi Display) ปลั๊กพ่วงสายไฟ (Power Strip) ที่ตั้งอ่านหนังสือ (Bookstall) เป็นต้น

          รวมถึงการพัฒนาบริการระบบคลังข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Digital Collections) ที่รวบรวมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่น่าสนใจมากกว่า 20 คอลเลกชัน อาทิ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือคำสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทุกที่ทุกเวลา โดยนอกจากจะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและเข้าใช้งานได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://digital.library.tu.ac.th

          ผศ.เอกรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หอสมุดฯ ยังมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 ด้วยการทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริหารจัดการอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของหอสมุดฯ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการห้องสมุดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ารับการตรวจเพื่อรับรองระบบภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้

          “ไม่ว่าวิธีการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไร ห้องสมุดยังคงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยสิ่งสำคัญที่หอสมุดฯ ดำเนินการ คือ การพัฒนานวัตกรรมบริการใหม่ ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้งานไปพร้อม ๆ กัน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อการเป็นหอสมุดแห่งคุณภาพและความยั่งยืนของประชาคมธรรมศาสตร์” ผศ.เอกรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย