Loading...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ต้อนรับเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ สู่การเป็น “ลูกแม่โดม”

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นดังเช่นทุกปี สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องกับกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีการจัดกิจกรรม Life Skills & Sustainable ณ หอประชุมใหญ่ และกิจกรรมจิตอาสา – กิจกรรมความยั่งยืน โดยในช่วงเย็นของกิจกรรมมีการแสดงแสง - เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และการร่วมกันรับประทานข้าวที่ปลูกจากแปลงนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

          รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ผู้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมศาสตร์ทุกคน การเข้าเรียนที่นี่ ทุกคนมาด้วยความพากเพียร ตั้งใจ และอุตสาหะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันน่าชื่นชมและเป็นคุณลักษณะสำคัญของการเป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่ดีในอนาคต จากนี้ทุกคนจะได้เข้ามามีชีวิตในสถานที่ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และระบบการเรียนใหม่ นักศึกษาใหม่จะได้เรียนรู้ในการปรับตัว การแบ่งเวลาในการเรียน และการทำกิจกรรมเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้สังคมอย่างสมดุล

          พวกเราชาวธรรมศาสตร์มีสิ่งที่ยึดมั่นมาตลอด 85 ปี คือการที่เราไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัยและงานวิชาการเท่านั้น แต่คือการยืนหยัดเจตนารมณ์ในการผลิต “เมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ และจิตวิญญาณแห่งการรับใช้สังคม มีพลังของการเป็นจิตอาสา เห็นความทุกข์ยากของสังคมเป็นหน้าที่ของเราเพราะอนาคตเราทุกคนคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมโลกอย่างภาคภูมิ

          “ลูกแม่โดม” ล้วนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพราะพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้กล่าวคำว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

         ขอให้นักศึกษาทุกคน เป็นผู้มีใจรักการเรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั่นและตั้งใจในการศึกษา และใช้เวลาที่นี่ในการสร้างประสบการณ์และทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้วธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในด้านการเรียนที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว และเพื่อการเติบโตไปเป็น “บัณฑิตธรรมศาสตร์” ที่ที่มีคุณภาพของสังคมสืบไป

          หลังจากนั้นนักศึกษาใหม่ได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และรับชมการแสดงแสง - เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในชื่อชุด "ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม" ตามด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ โดยผู้บริหาร อาจารย์ รุ่นพี่และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศตลอดทั้งวัน น้อง ๆ จะได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่รุ่นพี่ของแต่ละคณะนำมามอบความสุข และความสนุกให้ด้วย

👉👉 รูปกิจกรรมปฐมนิเทศ