Loading...

ธรรมศาสตร์ รับมอบที่ดินจากสยามกลการ พร้อมเดินหน้าสร้าง รพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ขนาด 300 เตียง

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กว่า 18 ไร่ มูลค่า 30 ล้านบาท จากบริษัท สยามกลการ จำกัด พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” ขนาด 300 เตียง มุ่งหวังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน รองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงโดยรอบ EEC คาดต้องใช้งบประมาณแผ่นดินลงทุนอีก 2,600 ล้านบาท

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบที่ดินจำนวน 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จากบริษัท สยามกลการ จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปพัฒนา “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” โดยมี ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นผู้มอบ ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน กทม.

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลประกาศให้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 566 ไร่ เป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร (EECmd)” โดยมีแผนก่อสร้าง “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพแก่ชุมชน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้อายุโดยสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้

          “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ได้มอบพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา นำไปพัฒนาก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ การวิจัย นวัตกรรม บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมก้าวไปสู่การเป็น Medical Hub ในอนาคต”

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จะมีขนาด 300 เตียง ใช้งบประมาณแผ่นดินประมาณ 2,600 ล้านบาท คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2563 เป็นอาคารหลักและจะมีอาคารอื่น ๆ อีก 7 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์ Wellness Center 2. Service Apartment เพื่อผู้สูงอายุ 3. โรงพยาบาลทั่วไป 4. หอพักแพทย์และพยาบาล 5. อาคารบริการร่วม 6. อาคารแพทย์ศาสตร์ศึกษา และ 7. สถาบันวิจัยสำหรับ Start Up และ Science Park ด้านการแพทย์

          ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ EEC นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท สยามกลการ จำกัด มาอย่างยาวนานในฐานะภาคธุรกิจชั้นนำซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ก้าวสู่ปีที่ 67 บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่น และมุ่งหวังที่จะเห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

          “บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากว่า 30 ปี ช่วยสนับสนุนที่ดิน งบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านศึกษา งานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้นับเป็นโอกาสอีกครั้งที่บริษัทมีความยินดีที่จะมอบพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ EEC ทั้งเด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงวัย ได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว”