Loading...

สารจากอธิการบดี

          ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ เราจำเป็นต้องยืนหยัดให้กำลังใจ เป็นความหวัง และให้แรงสนับสนุนแก่กันและกัน หนทางที่ถูกต้องที่สุดในห้วงเวลานี้คือการรักษาระยะห่างทางสังคมจากคนอื่นๆ ควบคู่กับการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองขณะพักอาศัยอยู่ในที่พำนัก

          เรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความชะงักงันทางการศึกษาอย่างมากในช่วงนี้ นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่างถูกเร่งเร้าให้เข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นเพื่อจะฝ่าฟันต่อโรคระบาดนี้

         การเรียนการสอนที่เข้มข้นเป็นภารกิจหลักของเรามาโดยตลอด แต่ในยามนี้ชีวิตความปลอดภัยของคนธรรมศาสตร์ทุกคนเป็นกฎธรรมชาติสากลที่เราไม่อาจละเลยหลีกเลี่ยงได้ เราขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองวางใจว่าการจัดการศึกษาของเราจะดำเนินไปอย่างราบรื่นภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญนี้

          สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์กลับภูมิลำเนา เราขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และขอให้นักศึกษาที่กลับถึงภูมิลำเนาของตนเองแยกตนเองและสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วันตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดเช่นกัน

          เราอาจจำต้องจำกัดเสรีภาพและกิจกรรมที่คุ้นชินของเราลงในฐานะที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นคุณค่าที่สูงกว่า เพื่อที่จะควบคุมและยืดระยะเวลาให้การแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับที่ศักยภาพของโรงพยาบาลของเราจะรับไหว นี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะรักษาชีวิตของผู้คนที่เรารักและเป็นพลังฟื้นฟูบูรณะประเทศของเราหลังจากนี้

          ดิฉันยังเชื่อมั่นว่าด้วยพลังของคนธรรมศาสตร์ ทั้งนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด เราจะกลับมาในเร็ววันและเข้มแข็งกว่าเก่าในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเฉกเช่นที่เคยเป็นมาตลอด 85 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563