Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการขอรับผ้ากฐินพระราชทานและนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาตามพระอารามหลวงต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำ นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

          สำหรับผ้าพระกฐินพระราชทานในปี พ.ศ. 2562 นำโดย ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 และได้มีพิธีฉลองสมโภชกฐินพระราชทานในช่วงเย็นวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีพี่น้องชาวอำเภอเกาะสีชัง ร่วมพิธีฉลองสมโภชกฐินพระราชทานในโอกาสนี้ด้วย

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ปฏิบัติภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภารกิจหนึ่ง นอกเหนือจากด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำตลอดมา โดยได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในเทศกาลกฐินทุกปี

          โดยในปีนี้กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในฐานะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย ณ ศูนย์พัทยา ในเขตจังหวัดชลบุรี การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นงานบำเพ็ญกุศลในกาลทานที่เชื่อกันว่ามีอานิสงส์มาก ทุกปีมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ปกครองและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก และได้รับความร่วมมือด้วยดี โดยเฉพาะจากส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งศิษย์เก่าในจังหวัดชลบุรี เป็นกำลังสำคัญ โดยได้รวบรวมเงินทำบุญจากประชาคมธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวนทั้งสิ้น 1,295,311.93 บาท

          วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ เกาะสีชัง และพระราชทานอุทิศ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ในวาระประสูติ โดยเป็นพระอารามหลวงขนาดเล็ก ปูชนียสถานและเสนาสนะ ในระยะแรกสร้างด้วยไม้ และมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทำให้ต้องมีการบูรณะหลายครั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2524