Loading...

“วันสัญญา ธรรมศักดิ์” ประจำปี 2562 รำลึกคุณูปการ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

ธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562” เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ พร้อมเปิดเวทีเสวนา “อนาคตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง”

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562” เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยช่วงเช้ามีพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและความหมายของงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ว่า ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปูชนียบุคคล มิใช่เพียงแค่ของคณะนิติศาสตร์ หากเป็นปูชนียบุคคลของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน และด้วยตำแหน่งรับผิดชอบสูงสุด ในทุกด้านที่ท่านทำหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายบริหาร คือนายกรัฐมนตรี ในฝ่ายตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุด คือประธานศาลฎีกา และในฐานะ ประธานองคมนตรีผู้ถวายงานต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จึงเป็นปูชนียบุคคลของคนไทยทั้งปวงด้วย แต่ความเคารพนับถือที่ผู้คนมีต่อท่านนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะตำแหน่งหน้าที่ของท่าน หากแต่เป็นเพราะการปฏิบัติตนของท่านที่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนเสมอมาดังนั้นการมาวางพานพุ่มต่ออนุสาวรีย์ของท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ในวันนี้ มิได้มีความหมายแค่เพียงการมาร่วมกันรำลึกถึงหรือมายกย่องในตัวท่านปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากแต่เป็นการยกย่องต่อคุณค่าและความดีงามที่ท่านได้กระทำไว้ตลอดชีวิตของท่าน เพื่อทำให้คุณธรรมความดีที่ท่านได้ทำอยู่ในสังคมไทยไปตลอดกาล

           สำหรับปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น ได้แก่ น.ส.กนกรัตน์ ธรรมพนิชวัฒน์  เกียรตินิยมอันดับ 1  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลเรียนดี “ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์”  ได้แก่ นายพชร วัฒนสกลพันธุ์  ได้คะแนนสูงสุด 87.93 %  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

 

          นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี “ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์” กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และก็ตั้งใจว่าอยากจะเป็นนักกฎหมายที่ดีต่อไปในอนาคตครับ”

          นอกจากนี้ในงานยังได้จัดเวทีเสวนา “อนาคตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้อง SC 3005 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

         ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า การเมืองไทยในขณะนี้ยังไม่ถึงทางตัน แต่ทุกคนควรเดินหน้าตามกติการะบอบประชาธิปไตย เคารพใน 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากออกมาลงคะแนนอย่างเสรี เรียกว่าเป็นยุค Smart Democracy อย่างแท้จริง

          อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.ปริญญา แสดงความเป็นห่วงวิธีการคำนวณผลคะแนนจากการเลือกตั้ง เพราะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละฝ่าย ดังนั้น แนวทางของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่เลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

          ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า อนาคตการเมืองไทยยังคงมีปัญหาเสถียรภาพและความไม่แน่นอน ภาวะสุญญากาศที่ยืดเยื้อไปถึงเดือนมิถุนายน 2562 จะไม่เป็นผลดีต่อการเป็นประธานการประชุมอาเซียน และตัวแทนประชุม G20 ซึ่งนานาชาติต้องการเห็นผู้นำไทยที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหาร นอกจากนี้ยังอยากให้มองการเมืองด้วยความหวังและความอดทน เชื่อว่ามีอนาคตเสมอ เพราะขณะนี้เราเห็นด้านบวกคือความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่และคนในชนบท ส่วนใหญ่ก้าวข้ามปัญหาสีเสื้อแล้ว ถึงเวลาที่ควรก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

          ด้าน ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วงขณะนี้คือภาวะวิกฤตของคำว่า “ถูกกติกาแต่ไม่ชอบธรรม” หลักนิติรัฐ นิติธรรมอาจถูกกัดกร่อนจนมีผลเสียระยะยาวจากปัญหาต่าง ๆ จึงอยากเห็นทุกคนเคารพกติกา ไม่ว่าฝ่ายใดเป็นรัฐบาลแล้วต้องให้สิทธิเสรีภาพประชาชน ปล่อยกลไกตรวจสอบทำงาน และทบทวนว่าระบบบัตรลงคะแนนใบเดียวมีความเหมาะสมหรือไม่ สังคมไทยต้องมีความหวัง มีอนาคตร่วมกัน การเลือกตั้งคือทางออกของประเทศ เมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วสุดท้ายปลายทางคือต้องแก้ไขโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่ยังมีความเหลื่อมล้ำให้ได้

          ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และประชาคมธรรมศาสตร์ที่มาร่วมรำลึกถึงอาจารย์สัญญา ธรรมศาสตร์ และการเสวนาก็ได้รับความสนใจจากทั้งบุคคลภายนอกและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก