Loading...

“ธรรมศาสตร์” โชว์นวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อคุณแม่ยุค 4.0

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว 2 นวัตกรรมใหม่สุดล้ำ “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” และ “อาหารเสริมเร่งน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วย” ช่วยตอบโจทย์คุณแม่ยุค 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ 2 นวัตกรรมตอบโจทย์คุณแม่ยุค 4.0 รับวันแม่แห่งชาติ 2561 คือ “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัย ติดตามครรภ์คุณแม่มือใหม่ในทุกสภาวะ พร้อมแจ้งเตือนคุณแม่เข้ามาพบแพทย์ได้ในทันที และ “อาหารเสริมเร่งน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วย” นวัตกรรมกระตุ้นน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วยแบบอัดเม็ด สูตรเข้มข้น ที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมแม่ได้มากกว่าปกติ

เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์

(Smart Real-time Online Sensor for Fetal Monitoring and Uterine Contraction)

          นวัตกรรมที่นำศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม และการแพทย์มาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นสื่อกลางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วระหว่างสูตินรีแพทย์กับมารดามีครรภ์  ในการส่งข้อมูลทางกายภาพของมารดาที่จำเป็นต่อการวินิจฉัย และการเฝ้าติดตามสภาวะครรภ์ ได้แก่ การหดตัวของมดลูก ความดันโลหิตของมารดา อัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึก และส่งผ่านจากเครื่องมือเข้าสู่แอปพลิเคชัน แล้วถูกส่งต่อไปยังสูตินรีแพทย์แบบเรียลไทม์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยถึงความสมบูรณ์ของครรภ์มารดา หากเกิดความผิดปกติ แพทย์สามารถแจ้งเตือน และเรียกมารดาเข้ามาพบได้ในทันที เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายของมารดา และทารกในครรภ์ 

            ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า “การพัฒนานวัตกรรมนี้เกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาที่คุณแม่มือใหม่ยังไม่เข้าใจถึงสัญญาณต่างๆ ของร่างกาย เช่น จังหวะการหดรัดตัวของมดลูก ความดันเลือดของมารดา และอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ ที่อาจเป็นสัญญาณการแจ้งเตือนถึงภาวะต่างๆ ที่เป็นอันตราย และต้องพบแพทย์ในทันที”

          โดยนวัตกรรม “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” เป็นผลงานการวิจัยร่วมกับ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ “เครื่องตรวจครรภ์เรียลไทม์” ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อเพื่อสร้างความแม่นยำในการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

อาหารเสริมเร่งน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วย

          “นมแม่” ถือเป็นแหล่งอาหารเริ่มต้นที่มีสารอาหารจำเป็นต่อลูกครบถ้วน มีส่วนช่วยให้ลูกมีภูมิต้านทานโรค มีสุขภาพแข็งแรง และมีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย โดยเด็กควรได้รับน้ำนมแม่นับตั้งตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ทีมวิจัยธรรมศาสตร์จึงได้พัฒนา “อาหารเสริมเร่งน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วย” ขึ้น

         ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของผลงานวิจัย เล่าว่า ทีมวิจัย คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมกระตุ้นน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วยแบบอัดเม็ด สูตรเข้มข้น ที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมแม่ได้มากกว่าปกติ ซึ่งมาพร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการของปลีกล้วยที่มีสรรพคุณทางยา อีกทั้งยังมีแคลอรี่ต่ำ เพราะใช้ความหวานจากสารสกัดหญ้าหวาน และอินทผาลัม

          ทั้งนี้ “ปลีกล้วย” จัดเป็นพืชที่อุดมไปด้วยแทนนิน สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ส่วน “หัวปลีกล้วย” เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง อีกทั้งมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือด

          นวัตกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมออกแบบตัวอย่างเพื่อผลิตจริง และทดสอบประสิทธิภาพในหญิงตั้งครรภ์ โดยอยู่ระหว่างการยื่นจดอนุสิทธิบัตร พร้อมพัฒนาต่อในรูปแบบของเพาเวอร์เจล เพื่อสะดวกต่อการบริโภค และพกพา รวมถึงดำเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เป็นลำดับต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. โทร. 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 และ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. โทร. 02-564-4440 ต่อ 2401