Loading...

นักศึกษา SIIT คว้ารางวัลเหรียญทอง-เงิน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

นักศึกษา SIIT คว้ารางวัลเหรียญทอง-เงิน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

  

          นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

          รางวัลเหรียญทอง ผลงาน “Automatic Book Scanner” ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะการออกแบบ โดย นายอเล็กซานเดอร์ เฮเวตท์ นายจิรายุส เบี้ยมุขดา นายศุภวิชญ์ พฤกษ์ประทิ่น และนายภาณุวัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์

          “Automatic Book Scanner” หรือ เครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติ เป็นเครื่องที่สร้างมาเพื่อเปลี่ยนหนังสือที่เป็นรูปเล่มให้อยู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือสามารถเข้าถึงข้อมูลและพกพาได้ง่าย รวมทั้งยังสามารถอนุรักษ์หนังสือเก่าที่ทรงคุณค่า เนื่องจากเครื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการสแกนหนังสือ เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องถ่ายเอกสารปกติ หลักการทำงานของเครื่องนั้น จะมีแขนเคลื่อนที่ ใช้ในการเปิดหนังสือ กล้องถ่ายรูปใช้ในการเก็บข้อมูลจากหนังสือ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกล้องเพื่อนำไปรวมเป็น e-Book

          รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน “ Patient Bed Weight Scale” ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย นายพรสกุล ดุลยา นายภาคิน หทัยสิริกุล และนายธนธัช อังศุประภา

          “Patient Bed Weight Scale” คือ เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยติดเตียงแบบเคลื่อนที่ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการชั่งน้ำหนักของผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรงหรือไม่สามารถขยับร่างกายได้ โดยตัวอุปกรณ์นั้นใช้หลักการของ Ratchet Gear เพื่อยกฐานล้อของเตียงขึ้นโดยการเหยียบ จากนั้นน้ำหนักของผู้ป่วยรวมทั้งเตียงจะถูกวัดและคำนวณก่อนแสดงผลออกมาเป็นน้ำหนักของผู้ป่วยผ่าน Application ในมือถือ

          โดยมี ผศ.ดร.ธันยเศรษฐ์ เศรษฐบุตร ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาด้วย

          ทั้งนี้ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)