Loading...

THE INNOW ทางเลือกทางการตลาดรูปแบบใหม่ เปลี่ยนป้ายโฆษณาแบบเดิมให้โดนใจ

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างความแปลกใหม่ด้วยการคิดนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกการตลาด จนมีร้านอาหารชื่อดังนำผลงานชิ้นนี้ไปพัฒนาต่อในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562

   

          โปรเจกต์ THE INNOW” ทางเลือกทางการตลาดรูปแบบใหม่ที่ใช้ป้ายโฆษณาแบบเดิม ๆ มาเพิ่มความเป็น Innovative เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น ซึ่งเป็นไอเดียของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นโปรเจกต์ส่วนหนึ่งในรายวิชา Service Management and Innovation Seminar ของ ผศ.ดร.อาษา ตังจิตสมคิด ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร อีกด้วย

          “กาญจน์” นางสาววิภาวี ศรีมีชัย หนึ่งในสมาชิกของทีมเล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็น THE INNOW ว่า โปรเจกต์นี้เริ่มมาจากการผลักดันทางความคิดของอาจารย์ ดร.อาษา ตังจิตสมคิด ที่อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง โดยมีความคิดตั้งต้นว่า "เราคือบริษัท Startup" เราจึงอยากสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่และสามารถใช้ได้จริง ซึ่ง THE INNOW คือ นวัตกรรมหนึ่งที่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในเรื่อง Marketing Strategy ที่ไม่ใช่แค่ Online Platform ที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน แต่คำนึงถึง Offline Platform ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันด้วย โดยนำ Innovation Strategy เข้าไปช่วยรูปแบบของการตลาดแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อลูกค้า โดยทีมเริ่มจากการโฟกัสไปที่ป้ายโฆษณาประเภท MUPI (MUPI คือป้ายโฆษณา มีลักษณะคล้ายตู้สี่เหลี่ยม มักพบบริเวณป้ายรถเมล์และทางเท้า) มาพัฒนาให้มีความ Innovative มากขึ้น ซึ่งฟังก์ชันของป้าย MUPI จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

          ตัวอย่างเช่น หนึ่งในบริษัทที่สนใจไอเดียของเราและนำไปพัฒนาต่อยอดคือ Nara Thai Cuisine ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีสาขาในประเทศไทยกว่า 11 สาขา และแฟรนไชส์ในต่างประเทศอีกกว่า 6 ประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดหลัก ๆ ของ Nara Thai Cuisine คือ ชาวต่างชาติ และนักธุรกิจ เราจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายนี้ รวมถึงการนำเสนอสินค้าของ Nara Thai Cuisine การเข้าถึงของลูกค้าใหม่ต่อสินค้าและบริการ การสร้าง Customer Loyalty กับลูกค้าเก่า การเพิ่มยอดขาย อย่างที่ศัพท์ทางการตลาดเรียกว่า การสร้าง Brand Awareness Engagement และ To Increase Sales

          โดยการพัฒนาให้ป้าย MUPI ของเป็นป้ายแบบ Two-In-One เพิ่มฟังก์ชันให้เป็นตู้ขายของอัตโนมัติ (Vending Machine) ไปในตัว แต่แทนที่เราจะขายนั้น เรา “แจก” ชาไทยของ Nara Thai Cuisine ให้ชิมฟรีจากการกดที่ตู้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ชิมต้องทำตามขั้นตอนง่าย ๆ คือ Scan QR Code จากตู้ขายของอัตโนมัติ หรือถ่ายรูปกับตู้ดังกล่าวแล้วโพสต์ลง Facebook หรือ Instagram ของตนเอง และจากการทำตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ชิมยังมีสิทธิ์เล่นเกม Spinning Wheel ที่ตู้ดังกล่าว โดยผู้โชคดีจะได้รับ Gift Voucher รับประทานอาหารฟรีจาก Nara Thai Cuisine มูลค่า 500/1,000 บาท เป็นต้น และตู้ขายของอัตโนมัติ (Vending Machine) เหล่านี้จะถูกนำไปตั้งที่ห้างสรรพสินค้า เช่น Siam Paragon หรือแม้แต่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ แทนการนำไปตั้งตามจุดที่เป็นทางเท้าแบบทั่วไป เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ “กาญจน์” กล่าว

          “ชอปปี้” ญานิศา ทิพกองลาด หนึ่งในสมาชิกของทีมเล่าเสริมว่า พวกเราทุ่มเทกับโปรเจกต์ชิ้นนี้มาก เพราะมันมาจากความคิดที่เราอยากสร้าง Startup กันอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ทำโปรเจกต์เพื่อส่งงาน และนวัตกรรมนี้เป็นไอเดียที่ทีมคิดค้นขึ้นให้ใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุด ดังนั้นในแง่ขององค์ประกอบทางความคิด นวัตกรรมชิ้นนี้ถือว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบ 100% แต่ในแง่ขององค์ประกอบโดยรวม ซึ่งรวมถึงการผลิตตู้ขายของอัตโนมัติ (Vending Machine) เรายังไม่ได้มีการว่าจ้างให้ผลิตขึ้นจริงเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ เพียงแต่เราขายไอเดียให้กับผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อได้ เพราะพวกเราเชื่อว่า นวัตกรรมคือการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งเรายังเปิดรับให้คำแนะนำสำหรับรุ่นน้องที่สนใจนำโปรเจกต์ไปต่อยอด โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อได้ทาง https://snopmyns.wixsite.com/theinnow

          นับเป็นไอเดียที่น่าสนใจสำหรับการทำโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์การรับรู้ให้กับผู้รับสารได้เป็นอย่างดี โดยโปรเจกต์ THE INNOW สามารถรองรับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร บริษัทแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจเครื่องสำอาง รวมถึงบริษัท Telecommunication Company และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยป้ายจะถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ต่างออกไปตามความต้องการของลูกค้า สำหรับผู้สนใจนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในธุรกิจและการบริการ หรือสนใจนำนวัตกรรมชิ้นนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาต่อยอด สามารถติดต่อ THE INNOW ได้ที่ https://snopmyns.wixsite.com/theinnow  

          สมาชิกของทีม THE INNOW

1.นางสาววิภาวี ศรีมีชัย ทำหน้าที่นำเสนอไอเดียต่อลูกค้า คิดค้นและออกแบบฟังก์ชัน

2.นางสาวญาณิศา ทิพกองลาด ทำหน้าที่นำเสนอไอเดียต่อลูกค้า และสร้างเว็บไซต์ THE INNOW

3.นางสาวจุฑามาศ พรงาม ทำหน้าที่คิดค้นและออกแบบฟังก์ชัน และสร้างเว็บไซต์ THE INNOW

4.นายเมธสิทธิ์ สุขช่วย ทำหน้าที่คิดค้นและออกแบบฟังก์ชัน ออกแบบและสร้างสรรค์โปสเตอร์

5.นางสาวณภัค กิตติธรรมวุฒิ ทำหน้าที่นำเสนอไอเดียต่อลูกค้า คิดค้นและออกแบบฟังก์ชัน

6.นางสาวนฤดี แม้นสุวรรณ ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างสรรค์ Presentation

7.นางสาวนลิน โตวัฒนาสถิต ทำหน้าที่ออกแบบและตัดต่อวิดีโอนำเสนอ ออกแบบและสร้างสรรค์โปสเตอร์