Loading...

ร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Thammasat People & Sustainable”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมออกร้านกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Thammasat People & Sustainable”

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมออกร้านกับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กองอำนวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้แนวคิด 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4  เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สโมสร รวมถึงบริษัท และร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมออกร้านกันเป็นจำนวนมาก

          ร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thammasat People & Sustainable” โดยมีการจัดร้านในลักษณะพื้นที่เปิดโล่งกับบรรยากาศของงานในสวน เพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รวมทั้งใช้พื้นที่ให้ก่อประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด นอกจากนี้ในพื้นที่ร้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายให้เป็นพื้นที่การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (no more single use plastic) เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากร้าน รวมทั้งใช้ถุงกระดาษในการแจกของรางวัลที่ได้จากการสอยดาวออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมในร้านธรรมศาสตร์กาชาดนำถุงกระดาษไปใช้ใส่ของจากร้านอื่น ๆ ภายในงานกาชาด รวมถึงการนำกลับไปใช้ซ้ำ 

          ในปีนี้ร้านธรรมศาสตร์กาชาดมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ซุ้มสอยดาว ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซุ้มกิจกรรมนักศึกษา และเวทีการแสดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1.ซุ้มสอยดาว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนรูปแบบซุ้มสอยดาวแบบเดิม ให้เป็นการจับสลากสอยดาวออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อลดกระดาษ ลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มความสนุกในการเล่นเกมส์แบบใหม่ ๆ อีกด้วย

          2.ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน จำนวน 4 ร้าน ซึ่งเป็นร้านที่มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการร่วมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่

          - ร้านร้อยชาชัก เป็นร้านที่ได้รับการสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนักศึกษาธรรมศาสตร์ ได้ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย เปลี่ยนการผลิตโรตีที่เดิมใช้แป้งข้าวสาลี เป็นแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งทำให้โรตีมีรสสัมผัสที่เหนียวนุ่มกว่าเดิม โดยให้พลังงานไม่แตกต่างจากแป้งข้าวสาลี และยังได้รับคุณค่าทางสารอาหารเพิ่มขึ้นด้วย

          - ร้านบ้านสวนลูกแชมป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ช่วยพัฒนาการถนอมอาหารให้กลุ่มผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอุทัยธานี เช่น ปลาร้าทรงเครื่อง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ได้นานขึ้น แต่รสชาติและคุณค่าทางสารอาหารยังคงเดิม

           - ร้านขนม Bake@Dome เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนากระบวนการผลิตโดยไม่มีไขมันทรานส์ตามที่กฎหมายกำหนด

          3.ซุ้มกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมมัดย้อมผ้าจากคราม จังหวัดสกลนคร โดยการส่งเสริมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแสดงกระบวนการผลิต และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาร่วมทำกิจกรรมมัดย้อมผ้าจากคราม

          4.เวทีการแสดง เวทีแสดงความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากชุมนุมต่าง ๆ อาทิ ชุมนุมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU BAND)

          โดยร้านธรรมศาสตร์กาชาดได้รับความสนใจจากทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมสอยดาวออนไลน์ กิจกรรมมัดย้อมผ้าจากคราม และร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพดีจากชุมชน นอกจากนี้ยังร่วมใจกันลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (no more single use plastic) อีกด้วย