Loading...

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ธรรมศาสตร์ ผนึก ธ.กรุงเทพ พร้อมหนุน Startup ภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมความร่วมมือกับ ธ.กรุงเทพ เตรียมพร้อมสนับสนุน Startup ภายในมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561

          ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมความร่วมมือในการสนับสนุน Startup ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณรัชนี นพเมือง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้เยี่ยมชมผลงาน Startup ในบริเวณพื้นที่ Thammasat Creative Space รวมไปถึงสำรวจพื้นที่ในการสร้าง TU Bualuang Mind Scape ณ อาคารสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเตรียมผลักดันให้เป็นพื้นที่สำหรับบ่มเพาะกลุ่ม Startup ด้านเทคโนโลยีระดับสูง

          โดยการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมากจากการประชุมระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ที่มีความเห็นชอบในการจัดทำโครงการด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่ม Startup ในประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยในระดับสากล