Loading...

News

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “อุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ มุ่งสู่ SMART UNIVERSITY ต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนในทุกมิติ

สู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาการศึกษาตอบโจทย์โลกอนาคต คู่กับการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

รายละเอียด
“อิงค์” สาวน้อยอัจฉริยะจาก SIIT วัย 15 ปี คว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกการเขียนโปรแกรม 3D

พูดคุยกับสาวน้อยที่หลงไหลในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “อิงค์-ภัสสรา” ที่ล่าสุดได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด Design & Engineering Track ณ ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียด
จากติวเตอร์สอนศิลปะ สู่บทบาทอาจารย์หัตถอุตสาหกรรม ผู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

ความตั้งใจที่ “อาจารย์กัมพล แสงเอี้ยม” ต้องการจะถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะอุตสาหกรรม ต่อยอดสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

อบรมสัมมนา

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.เชิญชวนร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.เชิญชวนร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสําเร็จในกลุ่มโรค NCDs" ประจําปี 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการศิลปะนานาชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการศิลปะนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ” (The Many Faces of Ramayana) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.เชิญชวนร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.เชิญชวนร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "ลดน้ําหนักอย่างไร ให้ประสบผลสําเร็จ" ประจําปี 2563 วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 และวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
สถาบันภาษา มธ.ขอเชิญร่วมงาน โอเพ่น เฮ้าส์ 2563

สถาบันภาษา มธ.ขอเชิญร่วมงาน โอเพ่น เฮ้าส์ 2563 แนะนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและติวสอบทียู-เก็ตฟรี แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและติวสอบทียู-เก็ตฟรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค.63 เวลา 8.30-12.00 น. ณ มธ.ท่าพระจันทร์

รายละเอียด

สมัครงาน/กิจกรรมนักศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา, ถึง ๑๓ ธ.ค.๖๒

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 อัตรา, ถึง 9 ธ.ค.62

รายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (๓ หลักสูตร), ถึง ๒๐ พ.ย.๖๒

รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ มธ.รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

คณะเภสัชศาสตร์ มธ.รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เปิดรับสมัครในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

รายละเอียด