Loading...

News

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS (2019-NCOV)

Thammasat University Notification on Measures and Vigilance against the Spread of Coronavirus (2019-nCoV)

รายละเอียด
เปิดพื้นที่สะท้อนแนวคิด “ป๊อปคัลเจอร์” ผ่านพัฒนาการการศึกษาและมุมมอง “สื่อศึกษา”

คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา “ป๊อปคัลเจอร์ ... ไม่แคร์เวิลด์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

รายละเอียด
BBA ธรรมศาสตร์ โชว์ไอเดียแก้ปัญหาธุรกิจการศึกษาในอินเดีย คว้าแชมป์ Strategy Storm 2020

ทีม “Shelby & Co” นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Strategy Storm 2020 ณ ประเทศอินเดีย

รายละเอียด
เมื่อทุกอย่างเคลื่อนเข้าสู่โลกออนไลน์ “แอปพลิเคชันหาคู่” จึงเป็นโอกาสของคนยุคใหม่

นักวิชาการด้านความสัมพันธ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ “Applicationหาคู่” ถือเป็นโอกาสของคนยุคใหม่ ง่ายต่อการสร้างความผูกพัน เตือนระวังตกเป็นเหยื่อ

รายละเอียด

อบรมสัมมนา/กิจกรรมนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มธ.ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค“ธรรมศาสตร์หัวแข็ง ไม่ใส่เราไม่ยอม”

กองกิจการนักศึกษา มธ.ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค“ธรรมศาสตร์หัวแข็ง ไม่ใส่เราไม่ยอม”ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ มธ.ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

รายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ มธ.เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร SEXOLOGY COURSES 2020

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร SEXOLOGY COURSES 2020 จํานวน 2 ระยะ ในเดือนมิถุนายนและตุลาคมถึงธันวาคม 2563

รายละเอียด

สมัครงาน

คณะศิลปศาสตร์ มธ.ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา, ถึง 16 มี.ค.63

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มธ.ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา, ถึง 31 มี.ค.63

รายละเอียด
สถาบันภาษา มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันภาษา มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา, ถึง 7 เม.ย.63

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มธ.ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มธ.ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา, ถึง 31 มี.ค.63

รายละเอียด