Loading...

รวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา

มาตรการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย คำนึงถึงสวัสดิการ และการช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด
บริการของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดเปิดให้บริการ TULIB Online Service  แก่นักศึกษา โดยสามารถใช้บริการออนไลน์ของหอสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา

รายละเอียด
เกี่ยวกับหอพักมหาวิทยาลัย

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่พักภายในหอพักมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา ได้แก่ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา

รายละเอียด