Loading...
‘ธรรมศาสตร์’ จัดงาน ‘เชิดชูเกียรตินักวิจัย 2566’ บทพิสูจน์ความสำเร็จของผลงานวิจัย-นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคณาจารย์และนักวิจัยของธรรมศาสตร์

รายละเอียด
นักวิชาการ มธ. เสนอกลไกทางเลือกแก้ PM 2.5 ให้อำนาจสั่งการข้ามหน่วยงาน-บูรณาการงบฯ ตามภารกิจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ธรรมศาสตร์ แนะให้อำนาจสั่งการ ‘คกก.อากาศสะอาด’ ดำเนินมาตรการข้ามหน่วยงาน บูรณาการงบประมาณตามภารกิจ หนุนแก้ PM 2.5 ควบคู่กับยกเครื่องกฎหมาย

รายละเอียด
สาธิต มธ. รับรางวัล ‘โรงเรียนสาธิตยอดเยี่ยม’ เป็นแห่งแรกในเอเชีย จาก IALS สหรัฐอเมริกา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Outstanding Laboratory School Award 2024 จากสมาคมโรงเรียนสาธิตนานาชาติ (IALS) สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
พัฒนา AI ต่อยอดสู่ ‘ThaiKALA’ เครื่องมือตอบคำถามภาษาไทย จากเด็ก SIIT ธรรมศาสตร์

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง Super AI Engineer Season 3 และผลงานได้ถูกตีพิมพ์เป็น Paper แล้ว

รายละเอียด

The Convergence

The Convergence EP.89 : นอนกรนเสียงดังจนเป็นปัญหา บางครั้งมีอาการหยุดหายใจ อันตรายแค่ไหน ต้องรักษาอย่างไร
พูดคุยกับอาจารย์ นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แก้วกัลยา เส้นทางสายสัมพันธ์ไทย-จีน”

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

รายละเอียด
‘ธรรมศาสตร์’ จับมือ ‘ไทยพาณิชย์’ ออกแบบหลักสูตรออนไลน์ หนุนทักษะจำเป็นแห่งโลกยุค ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังพัฒนาหลักสูตรด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ติดอาวุธนักศึกษาธรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่โลกการทำงานยุคปัจจุบัน

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ร่วมมือ สสส. ขับเคลื่อน ‘มหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคต’

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาวะดีแห่งอนาคต สร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับประชาคมธรรมศาสตร์

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2024 – February NO.1

Update: Thammasat University has discussed an academic collaboration with Indiana University and University of Leeds.

รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก