Loading...

ผลงานวิจัย

เปิดตัวแอปฯ “ออร์แกนิค” ระบบตรวจสอบแหล่งปลูกจนถึงตลาด ยกระดับสินค้าสู่เกษตรไฮเอนด์

เคยสงสัยไหมว่า ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษที่กิน ปลอดสารพิษ 100% จริงหรือไม่ และมาจากที่ใด ต่อไปนี้เพียงแค่ สแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปพลิเคชัน “ออร์แกนิค” ที่ธรรมศาสตร์ได้พัฒนาขึ้น ก็จะสามารถรู้ถึงความเป็นมาของผลผลิตได้ทุกขั้นตอน

รายละเอียด
คณะวิทย์ฯ ผุดไอเดีย! คิดค้นสารยืดอายุผลไม้จากวัตถุดิบธรรมชาติ

นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาสารยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวให้นานขึ้นสุดสร้างสรรค์ คือ “ฟิล์ม ทู ฟลาย” และ “สารเคลือบจากกากรำข้าวเพื่อยืดอายุผลไม้สด”

รายละเอียด

สิ่งสนับสนุนการวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยหลายหน่วยงาน เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

รายละเอียด
วารสารการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร

รายละเอียด
TURAC

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า "สว.มธ." หรือ "TU-RAC" ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและทำวิจัยในนามมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ

รายละเอียด
กองบริหารการวิจัย มธ.

กองบริหารการวิจัย  ดำเนินการตามจุดประสงค์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีหน้าที่ในงานวางแผน-บริหารงานวิจัย และงานส่งเสริม-เผยแพร่งานวิจัย

รายละเอียด