Loading...

ศูนย์บริการต่างๆ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจรทุกสาขา และเป็นสถาบันการเรียนการสอน การวิจัย และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึงการบริบาลเด็กปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพและการให้บริการวิชาการแก่สังคม

รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโรงเรียนอนุบาลที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

รายละเอียด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2560 ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่บ่มเพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้เติบโตอย่างมีมิติ เป็นมนุษย์ที่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง 

รายละเอียด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ทำหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้บริการด้านไอทีได้อย่างราบรื่น

รายละเอียด
ศูนย์หนังสือ

จำหน่ายทั้งตำราวิชาการ วรรณกรรม หนังสือเด็ก และหนังสือทั่วไป มีบริการสั่งซื้อออนไลน์และรับจัดหนังสือเข้าหน่วยงานหรือห้องสมุด 

รายละเอียด
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านการกีฬาครบวงจร ประกอบไปด้วยโรงยิม สระว่ายน้ำ และสนามกีฬาประเภทต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้เพื่อการออกกำลังกายและจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลา ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย สื่อหลากหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

รายละเอียด
บริการงานต่างประเทศ

บริการงานต่างประเทศ หรือ Office of International Affairs มีหน้าที่หลักในการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ 

รายละเอียด
พื้นที่ธุรกิจ

ประกอบด้วยตลาดนัดอินเตอร์โซน ร้านค้า และบริการต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รายละเอียด
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการเพื่อจัดสอบ สัมมนา ประชุม งานอบรม นิทรรศการ คอนเสิร์ต งานสังสรรค์ การแข่งกีฬา ฯลฯ แบบครบวงจร ทั้งสำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รายละเอียด