Loading...

ข่าวสารไอที

ประกาศรับสมัครงาน

คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)

“ปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)”
 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Policy : PC/นโยบายผู้ใช้งาน

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO / IEC 27001

รายละเอียด
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

การมอบหมายการบ้านด้วย Microsoft Teams Assignment

รายละเอียด
Microsoft Project

นักศึกษาและบุคลากร มธ. สามารถ Download Microsoft Project ได้ที่ Azure dev tool for teaching

รายละเอียด
ระบบจัดการสอบออนไลน์ Dugga

เว็บไซต์แนะนำพร้อมคู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบออนไลน์ Dugga 

รายละเอียด
บริการห้องเรียนไฮบริด (Hybrid Learning Room)

ห้องเรียนไฮบริดซึ่งเชื่อมต่อการเรียนรู้ online และ onsite อย่างไร้รอยต่อสัมผัสบรรยากาศและอรรถรสการเรียนรู้เสมือนหนึ่งได้นั่งเรียนร่วมกัน

รายละเอียด
WORK FROM HOME
การประชุมออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอนำเสนอระบบการประชุมออนไลน์โดยขั้นตอนต่างๆ คลืกที่รายละเอียด
 
รายละเอียด
การเรียนการสอนออนไลน์

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาพดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอนำเสนอระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยขั้นตอนต่างๆ คลิกที่รายละเอียด

รายละเอียด
ขอเชิญชวนมาใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาใช้ซอฟต์แวร์ฟรีที่ถูกลิขสิทธิ์

รายละเอียด
ประกาศแจ้งเตือนภัยอินเทอร์เน็ต

ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารและเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ระบบสารสนเทศ

ระบบคอมพิวเตอร์/เครือข่าย
รายละเอียด
บริการอื่นๆ

 

 
 

 

FAQ : ถาม-ตอบ

ดูตามหมวดหมู่

Q : การใช้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
Q : ปัญหาด้านซอฟต์แวร์

1. โปรแกรม Microsoft Office 365 คืออะไร ต่างกับ Microsoft Office ที่ใช้อยู่ปัจจุบันอย่างไร

2. ถ้าต้องการจะใช้ Office 365 ต้องทำอย่างไร

3. จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับ Office 365 หรือไม่

4. สามารถควบคุมเอกสารของตัวเองที่มีการใช้งาน Office 365 ได้หรือไม่

5.OneDrive คืออะไร และได้รับพื้นที่จัดเก็บ OneDrive เท่าไรจาก Office 365

6. ผู้ใช้ที่มี Office เวอร์ชันก่อนหน้าจะเปิดเอกสารที่ฉันสร้างขึ้นโดยใช้ Office 365 หรือ Office 2016 ได้หรือไม่

7. กรณีที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความต้องการ softwere เพื่อนำไปติดตั้งเครื่องที่สำนักงานและ Notebook ต้องทำอย่างไร ขอได้ที่ไหน

8. หลังจากติดตั้ง Software ที่ได้จากมหาวิทยาลัยไปแล้ว เมื่อเปิดใช้งานจะถาม serial number ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าต้องการ CD Key Software เพื่อนำไปการ Activate software สามารถขอได้ที่ไหน

Q : ปัญหาด้านห้องบริการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ Print quota เมื่อนักศึกษามีการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
- กลุ่มที่ลงทะเบียนปกติ หลังจากลงทะเบียนประมาณ 1-2 สัปดาห์
- กลุ่มที่ลงทะเบียนล่าช้า หลังจากลงทะเบียนประมาณ 1-2 สัปดาห์
- กลุ่มนักศึกษาโครงการพิเศษ, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลังจากลงทะเบียน 2-3 สัปดาห์
ในภาคการศึกษา ถ้าไม่เคยใช้สิทธิ์ Print quota เลยจะถูกตัดสิทธิ์ไหม
- ถ้านักศึกษาไม่ได้ใช้สิทธิ์ Print quota หรือใช้สิทธิ์ Print quota ไม่หมด จะถูกตัดสิทธิ์ไปอัตโนมัติ แล้วภาคการศึกษาต่อไปถ้านักศึกษามีการลงทะเบียนก็จะได้สิทธิ์ใหม่
นักศึกษากลุ่มไหนบ้างที่มีสิทธิ์ ใช้บริการ Print Quota
- นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกระดับการศึกษา ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น รวมถึงนักศึกษาที่รักษาสถานภาพ
จุดที่ให้บริการ Print Quota มีที่ไหนบ้าง
Q : ปัญหาด้านอีเมล

สำหรับบุคลากร

1. การขอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย .tu.ac.th

2. การติดตั้งอีเมลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์มือถือ

3. อีเมลที่ได้จากมหาวิทยาลัยทั้งสองอันต่างกันอย่างไร ใช้รหัสเหมือนกันหรือไม่

4. สามารถใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยได้จาก link ใดบ้าง

5. ลืมชื่อ account หรือ password ของอีเมล ต้องทำอย่างไร

6. ไม่สามารถแนบไฟล์ไปกับอีเมลของมหาวิทยาลัยได้

7. ถ้า mailbox เต็ม ต้องทำอย่างไร

8. กรณีมีปัญหาการใช้ e-mail สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อย่างไร

สำหรับนักศึกษา

1.  มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา หลังจากที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดย นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานภาพของนักศึกษาได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. โทร 02-564- 4441-79 ต่อ 1602-1607

2. บัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (User Account ) จะประกอบด้วยชื่อภาษาอังกฤษและนามสกุล 3 ตัวแรก (เป็นอย่างน้อย) เช่น Mr.Somsak Thamma จะมี Account เป็น SOMSAK.THA@DOME.TU.AC.TH

การลืม/เปลี่ยน Password ได้ที่  : https://accounts.tu.ac.th/

ตรวจสอบ Account 365 : https://restapi.tu.ac.th/tuapi/STDCheckInfo

 

Q : การติดตั้งอีเมลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์มือถือ

1. iOS

2. Android

3. Microsoft Outlook

4. Thunder Bird

Q : สามารถตั้งค่า pop3 หรือ imap ได้อย่างไร?

POP and IMAP email settings for Outlook
Outlook for Office 365 Outlook for Office 365 for Mac Outlook 2019 Outlook 2016Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Outlook 2016 for Mac Outlook for Mac 2011Outlook on the web for Office 365 Business Outlook.com Calendar for Windows 10Outlook 2019 for Mac Outlook Calendar for Windows 10 Outlook for iOS and AndroidOutlook for Windows Phone 10 Outlook Mail for Windows 10


In order to add your email account to Outlook, Outlook on the web, Outlook.com, or the Mail and Calendar apps for Windows 10, you'll need several pieces of information including the type of account, the incoming and outgoing server names, and the SSL and port settings. Your email provider can give you these settings, but we've provided the settings for the most popular email providers below.

Find your IMAP or POP server settings
If you're using a common email service, such as Outlook.com or Gmail, use this table to find your email provider's incoming (IMAP or POP) and outgoing (SMTP) server settings.

TIP: Unsure who your email provider is? Look at your email address. The word immediately after the @ symbol is usually your email provider.

Email Provider

IMAP Settings

POP Settings

SMTP Settings

AOL (including Verizon.net)

Server: imap.aol.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop.aol.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.aol.com

Port: 465

Encryption: SSL/TLS

Gmail

Server: imap.gmail.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop.gmail.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.gmail.com

Port: 465

Encryption: SSL/TLS

iCloud

Server: imap.mail.me.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server:

Port:

Encryption:

Server: smtp.mail.me.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

MSN

Server: imap-mail.outlook.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop-mail.outlook.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp-mail.outlook.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

Office 365

Server: outlook.office365.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: outlook.office365.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp.office365.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

Outlook.com

Hotmail.com

Live.com

Server: imap-mail.outlook.com

Port: 993

Encryption: SSL/TLS

Server: pop-mail.outlook.com

Port: 995

Encryption: SSL/TLS

Server: smtp-mail.outlook.com

Port: 587

Encryption: STARTTLS

Yahoo!

Server: imap.mail.yahoo.com 

Port: 993

Encryption: SSL

Server: pop.mail.yahoo.com

Port: 995

Encryption: SSL

Server: smtp.mail.yahoo.com 

Port: 587 or 465

Encryption: TLS/STARTTLS or SSL

If your email is from a regional email provider, use this drop-down box to find your email provider's incoming (IMAP or POP) and outgoing (SMTP) server settings. If you still can't find your provider, visit your email provider's website and contact their technical support. 
Q: ระบบสารสนเทศ

ระบบ TU Moodle

1. TU Moodle