Loading...
“ธรรมศาสตร์” คว้าแชมป์การแข่งขันระดับโลก! ด้วยผลงานพัฒนาสภาพแวดล้อม “รังสิตโมเดล”

ธรรมศาสตร์ คว้า The winner of Universal Design Competition จากผลงานรังสิตโมเดล ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและการนำงานวิจัยมาบูรณาการกับบริการทางสังคม

รายละเอียด
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ หนุน “ธรรมศาสตร์” เป็นศูนย์กลางอาเซียน ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเปิดศูนย์อบรมด้าน Cybersecurity เสริมองค์ความรู้ให้หน่วยงานดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตพิการสู่ตลาดแรงงาน ขยายโอกาสเพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตพิการหลากหลายสาขาสู่ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับปณิธานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

รายละเอียด
นักศึกษาธรรมศาสตร์สร้างชื่อ คว้าชัยซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม กวาด 16 เหรียญรางวัล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ นักกีฬาตัวแทนประเทศไทย คว้าชัยกวาด 16 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม

รายละเอียด

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

วงวิชาการวารสารฯ มธ. รับ “สอนสื่อยุคใหม่ ปลูกจริยธรรมยาก” เหตุโลกในตำรากับชีวิตจริงแตกต่าง

อาจารย์วารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ รับสอนสื่อยุคใหม่ ปลูกจริยธรรมยากที่สุด สะท้อน 6 พฤติกรรมผลิตสื่อยุคใหม่ เน้น เร็ว แรง แฝงโฆษณา ใกล้ชิดสนิทแหล่งข่าว

รายละเอียด
นักวิจัยธรรมศาสตร์ บูรณาการข้ามศาสตร์ เพิ่มมาตรฐานการผลิตทุเรียนไทย

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือข่าย ร่วมสร้างผลงานวิจัย ความหวังทุเรียน​ไทย​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนเมืองพัทยา สู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยา สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2022 – JUNE NO.1

Update: Thammasat University has discussed an academic collaboration with three university partners in Russia, Australia and Korea.

รายละเอียด

การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
รายละเอียด
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียด
ถาม-ตอบ (Q&A)
รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก