Loading...
‘ธรรมศาสตร์’ เปิดศูนย์ Thammasat AI Center ต่อยอดความรู้ปัญญาประดิษฐ์สู่คนรุ่นใหม่และนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิด Thammasat AI Center ศูนย์กลางฝึกอบรม วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยี AI

รายละเอียด
‘AI Chest 4All’ ผลงาน ‘ธรรมศาสตร์’ นวัตกรรมวิเคราะห์โรคผ่านฟิล์มเอกซเรย์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 65

ซอฟแวร์ปัญญาประดิษฐ์ ‘AI Chest 4All’ ผลงานความร่วมมือของธรรมศาสตร์-กรมการแพทย์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ด้านบริการภาครัฐระดับดีเด่น ปี 2565

รายละเอียด
‘โถปัสสาวะชายเคลื่อนที่ แบบจำกัดกลิ่น’ นวัตกรรมโดยอาจารย์พยาบาล มธ. ลดปัญหาการปัสสาวะในผู้ป่วยจิตเวช

เพราะสุขอนามัยนั้นสำคัญ เรื่องการเข้าห้องน้ำจึงไม่ควรมองข้าม อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรม เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยจิตเวชชายในการปัสสาวะ

รายละเอียด
“แยกขวดช่วยหมอ” โครงการของนักศึกษาแพทย์ ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเยาวชนประกายเพชร จาก กทม.

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรางวัลเยาวชนประกายเพชร ครั้งที่ 17 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

The Convergence : What's Next Thammasat Research Series

พบกับตอนพิเศษของ The Convergence ใน Theme ที่ชื่อว่า Thammasat University Researchers Day รายการ What's Next Thammasat Research Series EP.02 พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส"

‘ธรรมศาสตร์’ จัดงานรำลึก ‘ครบรอบ 46 ปี 6 ตุลาฯ 2519’

ครบรอบ 46 ปี 6 ตุลาฯ 2519 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนืองแน่น ระบุการรำลึกวีรชน 6 ตุลาช่วยย้ำเตือนถึงภารกิจที่ทุกคนจะต้องสืบสาน

รายละเอียด
วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ “V-TECH” หนุน EEC สู่ศูนย์กลางด้าน EV ระดับโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวหลักสูตรใหม่วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ จับมือ พม. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2022 – OCTOBER NO.1

Update: Thammasat University has discussed an academic collaboration with Cambodian Ambassador and Advisor to the Minister of MHESI

 

 

รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก