Loading...

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ COVID-19 / THAMMASAT UNIVERSITY NOTIFICATIONS ON COVID-19

Covid-19 News and Announcement

THAMMASAT COVID 361°

รวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวธรรมศาสตร์ 

 

รายละเอียด
คู่มือสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ธรรมศาสตร์

คู่มือการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Teaching: Guidelines for Professors

รายละเอียด
คู่มือเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

คู่มือการเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ TU Moodle และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Online Learning: Guidelines for Students

รายละเอียด
คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากร

คู่มือการ Work from Home สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับติดต่อหน่วยงานภายในระหว่างการ Work from Home

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด
ย้อมสี ‘อสุจิ’ ด้วยสารสกัดข้าวเหนียวดำ นวัตกรรมแก้ปัญหาสำหรับ ‘ผู้มีบุตรยาก’

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสหเวชศาสตร์ หนุนการแพทย์แม่นยำ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้มีบุตรยาก โดยการย้อมสีอสุจิ ด้วยสารสกัดจากข้าวเหนียวดำ

รายละเอียด
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีธรรมศาสตร์ บอร์ด EFMD ร่วมกำหนดเทรนด์การศึกษาบริหารธุรกิจระดับโลก

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ร่วมกำหนดเทรนด์การศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับตำแหน่งบอร์ดสูงสุดของ EFMD

รายละเอียด
‘ธรรมศาสตร์’ สถาบันแห่งความยั่งยืน ทุกนโยบายชี้วัดได้ด้วย SDGS

แม้อยู่ภายใต้ความกดดันจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงเดินหน้านโยบายผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยนำ SDGs มาเป็นแนวทางประกอบเข้ากับนโยบายมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

สังคมสงเคราะห์ฯ ธรรมศาสตร์ เสริมพลังชุมชนคูบางหลวง ปทุมธานี เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ สู้วิกฤตโควิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สสส. หนุนชุมชนคูบางหลวง ปทุมธานี ส่งเสริมอาชีพขนมไทยพื้นบ้าน และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาทักษะ Digital Resilience สำหรับเยาวชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล (Digital Resilience) ให้กับเยาวชน ครู และผู้ปกครอง

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ MOU สวทช.-ท้องถิ่น ขีดเส้น 5 ปี ปั้น ‘อ.คลองหลวง’ สู่ต้นแบบ Smart City

ธรรมศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะคลองหลวง ปทุมธานี ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ปั้นต้นแบบ Smart City ก่อนขยายผลสู่อำเภออื่น

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ใช้พื้นที่ ECO HOTEL ศูนย์พัทยา ตั้ง 'Community Isolation' รองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียวจาก รพ.บางละมุง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน พื้นที่ตำบลโป่ง ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียด

Future Workforce สร้างพลังการทำงานแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

Future Workplace พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

Future Campus Life สร้างชีวิตชีวาในมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

Future Collaboration พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก