Loading...
ธรรมศาสตร์ คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยด้าน Impact of Education by QS World University Rankings: Sustainability 2023

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยด้าน Impact of Education อันดับ 1 ของประเทศไทย จาก QS World University Rankings: Sustainability 2023

รายละเอียด
‘สหเวชศาสตร์ มธ.’ รุกสร้างสุขภาพประชาชน ชู ‘ศูนย์บริการสุขภาพฯ’ บริการครบวงจร

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอกย้ำความสำคัญการดูแลสุขภาพในชุมชน ชู “ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์” พื้นที่บูรณาการศาสตร์เทคนิคการแพทย์

รายละเอียด
‘ชุดฝึกฉีดวัคซีนด้วยระบบเซนเซอร์’ เพื่อการฝึกฉีดวัคซีนในเด็กทารก โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมช่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนในเด็ก

รายละเอียด
วันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565 "สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม สู่ความยั่งยืน"

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ส่งเสริมหน่วยงานภายใน ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

รายละเอียด

The Convergence : What's Next Thammasat Research Series

พบกับตอนพิเศษของ The Convergence ใน Theme ที่ชื่อว่า Thammasat University Researchers Day รายการ What's Next Thammasat Research Series EP.03 พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล "ประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก"

เปิดบ้านธรรมศาสตร์ 2565 ยิ่งใหญ่! ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Thammasat Open House 2022 : Explore the Infinity ย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน สู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งอนาคต

รายละเอียด
LSEd ธรรมศาสตร์ จับมือ UOA นิวซีแลนด์ ร่วมพัฒนาคุณภาพวิชาการระดับสากล

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ พัฒนาคุณภาพทางวิชาการสู่มาตรฐานระดับสากล

รายละเอียด
เด็กวารสารฯ ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์เขียนสตอรีบอร์ด Umay+ Money Fitness Season 4

ทีมนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศสตอรีบอร์ดหัวข้อ วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี...บริหารหนี้เป็น

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2022 – November NO.2

 

Update: Thammasat University has discussed an academic collaboration with CORE International, Inc. to design and implement a project entitled E4SEA.

รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก