Loading...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ‘ธรรมศาสตร์’ 2023 สร้างแพลตฟอร์ม-หลักสูตรใหม่ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าว TU-Toward 2023 World-Class University วิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์ 2023 มุ่งสู่วิทยาการมาตรฐานโลก

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค

กว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งพัฒนาหลักสูตรพหุศาสตร์ตอบโจทย์สังคม ชูจุดเด่นด้านวิชาการผูกพันชุมชน

รายละเอียด
นักศึกษา BBA มธ. ตีโจทย์ Inclusivity คว้าแชมป์แผนธุรกิจ Estee Lauder Digital Bootcamp in APAC

ทีม Allreal นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Estee Lauder Digital Bootcamp in APAC

รายละเอียด

The Convergence : What's Next Thammasat Research Series

พบกับตอนพิเศษของ The Convergence ใน Theme ที่ชื่อว่า Thammasat University Researchers Day รายการ What's Next Thammasat Research Series EP.04 พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล "ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562"

นักศึกษา TBS ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลอันดับที่ 1 เวที Thailand Accounting Challenge 2023

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ รมว.คมนาคม เดินทางรถไฟทางไกลเที่ยวปฐมฤกษ์ เยือนสถานีธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นำทีมเยือนสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
NAGA MIRACLE LANDSCAPE พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์มีชีวิต ผลงานอาจารย์สถาปัตย์ฯ มธ. กวาดรางวัลเวทีสิ่งประดิษฐ์ฯ นานาชาติ

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ คว้า 5 รางวัลในเวทีนานาชาติ INVENTCOR 2022 ด้วยผลงานการออกแบบ NAGA MIRACLE LANDSCAPE

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2023 – January NO.2

Update: Thammasat University has discussed an academic collaboration with Hokkaido Higashikawa Town Office.

รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก