Loading...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพร่วม APAIE 2023 Bangkok พร้อมนำชม “ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุมและนิทรรศการการศึกษา APAIE 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการอุดมศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

รายละเอียด
‘รพ.ธรรมศาสตร์ฯ’ โชว์ศักยภาพการรักษา ผ่าตัด ‘ปลูกถ่ายหัวใจ’ สำเร็จเป็นรายแรก

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประกาศความสำเร็จ! โชว์ศักยภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ด้วยวิธีปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นรายแรก ขณะนี้ผู้ป่วยอาการโดยรวมดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

รายละเอียด
บทบาทใหม่ของ ‘ธรรมศาสตร์’ ในฐานะมหาวิทยาลัยสุขภาพดีเพื่อทุกคน สู่การสร้าง Sport Communit

ด้วยความสำคัญของพื้นที่ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ 300 ไร่ ให้เป็นพื้นที่กลางในการดูแลสุขภาพและการกีฬาอย่างครบวงจร

รายละเอียด
BBA ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์นักวิจัยหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนนานาชาติ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งระดับทวีป

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ โชว์ฝีมือวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินค่าธุรกิจ คว้าแชมป์ 2022–2023 CFA Institute Research Challenge in Thailand

รายละเอียด

The Convergence : What's Next Thammasat Research Series

พบกับตอนพิเศษของ The Convergence ใน Theme ที่ชื่อว่า Thammasat University Researchers Day รายการ What's Next Thammasat Research Series EP.05 พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2564"

“Rangsit Life Fest” มหกรรมความสนุกของชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดงาน Rangsit Life Fest พร้อมเปิดตัว Life at Thammasat Rangsit แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารรอบรั้วศูนย์รังสิต

รายละเอียด
โครงการ Soft Skills for Future Workforce เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน Soft Skills for Future Workforce เสริมองค์ความรู้ และศักยภาพแก่นักศึกษา

รายละเอียด
นักวิชาการคณะวิทย์ฯ ธรรมศาสตร์ จับตาเคลื่อนย้ายผงฝุ่นสีแดง ‘ซีเซียม-137’ กลับปราจีนบุรี

นักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะรัฐควรเปิดแผนปฏิบัติการให้ประชาชนทราบ กรณีขนย้ายฝุ่นแดง ‘ซีเซียม-137’ และสื่อสารในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2023 – March NO.1

Update: Thammasat University attends “Thailand Education and Jobs Fair 2023” in Phnom Penh, Cambodia.

รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก