Loading...

Latest News & Press Release

เทคโนโลยี AI จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร?

เทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือที่เราเรียกกันว่า AI ได้ถูกนำมาใช้ทางด้านการศึกษา การแพทย์ การท่องเที่ยว และในเรื่องของการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย

รายละเอียด
‘แสงสีฟ้า’ อันตราย! เร่งจอประสาทตาเสื่อม จักษุแพทย์ ธรรมศาสตร์ แนะพักสายตาตามสูตร 20-20-20

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเราต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้เรามีช่วงเวลาในการสัมผัส ‘แสง’ มากขึ้น หนึ่งในคลื่นแสงนี้ที่ต้องพบเจอคือ ‘แสงสีฟ้า’

รายละเอียด
เราจะมีสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีความสุขได้อย่างไร? หาคำตอบไปกับ ABCD Centre

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ ABCD Centre จะคอยทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว

รายละเอียด
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ธรรมศาสตร์ แนะคนไทยอย่าตระหนก “ไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่”

ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุคนไทยอย่าเพิ่งวิตก แต่ให้เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดขึ้นจริง

รายละเอียด