Loading...

Latest News & Press Release

แพทย์ธรรมศาสตร์ ชี้ ‘ซิโนแวค’ ป้องกันป่วยโควิดในกลุ่มที่แสดงอาการได้มากถึง 78%

เปิดสถิติประสิทธิภาพการใช้วัคซีนซิโนแวคในบราซิล พบป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มผู้แสดงอาการได้มากถึง 78% ส่วนการป้องกันในกลุ่มผู้แสดง-ไม่แสดงอาการอยู่ที่ 50%

รายละเอียด
เราจะพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนไทย พร้อมรับมือโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?

อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แนะ 3 ทักษะ “การประเมินข้อมูล-การสื่อสาร-เชิงเทคนิค” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

รายละเอียด
เตือน! ควันพลุและดอกไม้ไฟ มีแก๊สพิษ- PM 2.5 กระทบสุขภาพระยะยาว

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ แนะนำควรเล่นพลุและดอกไม้ไฟในที่อากาศถ่ายเท เพื่อลดการสูดดมแก๊สพิษโดยตรง

รายละเอียด
“สื่อนั้นสำคัญไฉน” ความสำคัญของสื่อ และสิ่งที่สื่อขาดหายไปในปัจจุบัน

การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน และยิ่งในปัจจุบันยังมีช่องทางมากมายให้เราได้สื่อสารกัน แน่นอนว่า “สื่อหลัก” ยังคงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการสื่อข่าวสารได้ในวงกว้าง

รายละเอียด