Loading...

I สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษา I

Frontier School

New!!! รับสมัคร TCAS63 Thammasat Frontier School [รอบ 3 / รอบ 4]

ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ www.tuadmissions.in.th

More Detail
ประกาศผลการประกวด Service Learning

ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการประกวดโครงการบริการสังคมดีเด่น ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล >> ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 

 

วิชา TU209 สร้างแผนธุรกิจ พิชิตแหล่งเงินทุน

มธ. by Gen Next Academy ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวงหลักทรัพย์ เปิดคอร์สออนไลน์ที่ท่านจะได้พบกับผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธรุกิจระดับมืออาชีพและมากไปด้วยประสบการณ์ จากทางธ.กรุงเทพและบัวหลวงหลักทรัพย์โดยตรง 

เปิดสมัครบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 – 22 มกราคม 2563 เท่านั้น
>> เริ่มเรียนพร้อมกัน วันที่ 25 มกราคม 2563 นี้
>> ค่าสมัคร 1800 บาทต่อ 1 ท่าน
>> นักศึกษา มธ. เหมาจ่ายในค่าเทอมแล้ว

Tel: 02 564 4440 ต่อ 1756
(กองบริหารงานวิชาการ)


More Detail
วิชาโทผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจศึกษาวิชาโท ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิชาการ 02-5644440 ต่อ 1756

สำรวจรายวิชา และวิธีการลงทะเบียน
เกณฑ์จัดการเรียนภาษา

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 [ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป]

ดาวน์โหลดประกาศ {ที่นี่}

More Detail
Thammasat X Skilllane

ส่งมอบทักษะอนาคต I หลักสูตรคุณภาพจากธรรมศาสตร์ I เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา I ควบคุมงบประมาณได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skilllane.com/TUXSA
ทุนร่วม มธ. & สวทช.

ขยายเวลาประกาศรับสมัครทุนวิจัยคุณภาพสูง ภาค 2/2562

ประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร [ภาษาไทย]  [English]

ประกาศผลผู้ได้รับทุน ภาค 1/2562
ตรวจสอบรายชื่อ <ที่นี่>
ตารางกิจกรรม <ที่นี่>

More Detail
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สมัคร และสำรวจรายวิชาได้ <ที่นี่>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เจนจิรา โทร.02-564-4440 #1826 หรือ jenjira7@staff.tu.ac.th

ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ มธ.

ค้นหาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

<ระดับปริญญาตรี>    <ระดับบัณฑิตศึกษา>
<ชื่อปริญญา>            <ตลาดวิชา>  
<ประกาศต่างๆ>

I สำหรับอาจารย์ I

Service Learning

ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการให้งบประมาณสนับสนุนรายวิชาที่มีการเรียนโดยการบริการสังคม ภาค 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศผล>> ดาวน์โหลด

 

งานบริหารวิชาการศึกษาทัั่วไปฯ
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัคร >> Download here
ใบสมัคร >> Download here

ศึกษาระเบียบการรับทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณหทัยขวัญ 025644440 ต่อ 1830

 

 

ทุนอบรม 63

ประกาศการรับสมัครทุนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น การเข้ารับการฝึกอบรม หรือการฝึกปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัคร >> Download here
ใบสมัคร >> Download here

ศึกษาระเบียบการรับทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025644440 ต่อ 1830

อบรมและพัฒนาอาจารย์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจ สำรวจรายวิชาที่เปิดอบรมได้ที่นี่

สำรวจรายวิชา และสมัครอบรม
Gen Next Academy

คณาจารย์ผู้สนใจเปิดรายวิชาในธรรมศาสตร์ตลาดวิชา
กรอกข้อมูลเพื่อเปิดรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรอกข้อมูลเปิดรายวิชา
คำร้องขอส่งผลสอบไล่ล่าช้า

คณะ/อาจารย์ สามารถกรอกคำร้องได้ ทีนี่

เอกสารข้อมูลอื่นๆ
ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน หรือแนะนำบริการ

Facebook [ฝ่ายวิชาการ มธ. 
Facebook [TCAS-Thammasat Admissions
Email edu.thammasat@gmail.com 
เสนอเรื่องร้องเรียน [ที่นี่