Loading...

ชุมนุมกิจกรรมกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ

1. ชุมนุมฟุตบอล
2. ชุมนุมวอลเลย์บอล
3. ชุมนุมซอฟท์บอล
4. ชุมนุมบาสเกตบอล
5. ชุมนุมลอนเทนนิส
6. ชุมนุมเซปักตะกร้อ
7. ชุมนุมรักบี้ฟุตบอล
8. ชุมนุมฟันดาบสากล
9. ชุมนุมมวยสากล
10. ชุมนุมยูโด
11. ชุมนุมกอล์ฟ
12. ชุมนุมลีลาศ
13. ชุมนุมกีฬาอิเล็คทรอนิคส์
14. ชุมนุมเทควันโด
15. ชุมนุมกีฬาขี่ม้า
16. ชุมนุมแบดมินตัน
17. ชุมนุมกรีฑาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. ชุมนุมเทเบิลเทนนิสแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. ชุมนุมกีฬาทางน้าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20. ชุมนุมหมากกระดานแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. ชุมนุมเปตองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. ชุมนุมกีฬาเรือพายแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23. ชุมนุมยูยิตสูแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. ชุมนุมยิงปืนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. ชุมนุมยิงธนูแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชุมนุมด้านศิลปวัฒนธรรม

1. ชุมนุมเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ชุมนุมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ชุมนุมดุริยางค์สากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ชุมนุมทียูโฟล์คซองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ชุมนุมสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ชุมนุมเต้นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ชุมนุมพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 . ชุมนุมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มกิจกรรมด้านวิชาการ

1. ชุมนุมถ่ายภาพ
2. ชุมนุมปาฐกถาและโต้วาที
3. ชุมนุมวิทยุและโทรทัศน์
4. ชุมนุมไอเซค
5. ชุมนุมผู้นำเยาวชนสหประชาชาติ
6. ชุมนุมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
7. ชุมนุมธรรมศาสตร์และการพัฒนาการศึกษา
8. ชุมนุม Thammasat International
9. ชุมนุมบล็อกเชน
10. ชุมนุม tedxthammasat

กลุ่มกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

1. ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ชุมนุมผู้นำเยาวชนต้นแบบ
4. ชุมนุมนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
5. ชุมนุมสโมสรโรตาแรคท์
6. ชุมนุมสมดุลชีวิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ชุมนุมผู้นำการเปลี่ยนแปลง
8. ชุมนุมพัฒนาศักยภาพ
9. ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มกิจกรรมด้านศาสนาและจริยธรรม

1. ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีฯ
2. ชุมนุมมุสลิม
3. ชุมนุมคริสเตียน
4. ชุมนุมคาทอลิก
5. ชุมนุมพุทธรรมกรรมฐาน

กลุ่มกิจกรรม (ท่าพระจันทร์)

1. ชุมนุมอาสาท่าพระจันทร์ เพื่อประชาชน
2. ชุมนุม TPC Dance
3. ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์
4. ชุมนุม TPC Music

 


*** อัปเดตข้อมูล ณ สิงหาคม 2566 ***