Loading...

ธรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศต้อนรับ ‘เพื่อนใหม่’ WELCOME TU88 สู่รั้วแม่โดม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ยกทัพกิจกรรมคับคั่งมอบความสุขให้กับเพื่อนใหม่ TU88

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับเพื่อนใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี 3 กิจกรรม Start with 3S ที่จะพาเพื่อนใหม่ มาเตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตในรั้วธรรมศาสตร์

     ในช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย แบ่งเป็นกิจกรรม มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (Smart life) ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี และ อาคารปิยชาติ 2 และ กิจกรรมทักษะแห่งอนาคต (88 Sandbox) ณ หอประชุมกิติยาคาร โดยกิจกรรม มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (Smart life) เป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนใหม่ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจการใช้ชีวิตในรั้วธรรมศาสตร์ตลอด 4 ปี แบบ Smart รวมไปถึงกิจกรรมเปิดมุมมองให้เพื่อนใหม่ได้ค้นหาและเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น

     ด้าน กิจกรรมทักษะแห่งอนาคต (88 Sandbox) เน้นการเริ่มต้น เรียนรู้ ลงมือทำ และลองผิดลองถูก โดยเป็นฐานกิจกรรมที่ให้ความรู้ครบทุกสาย ทั้งวิชาการ ธุรกิจ สังคม และชีวิตในรั้วธรรมศาสตร์ให้กับเพื่อนใหม่ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยน จากคณาจารย์และรุ่นพี่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ และมีการแสดงสุดพิเศษ ของHerenicorn Show  รวมถึงกิจกรรมที่จะทำให้เพื่อนใหม่ได้รู้จักกับแพลตฟอร์ม อย่าง 88 Sandbox และ TU Start up อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่พาเพื่อนใหม่มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจในรั้วธรรมศาสตร์อีกด้วย  

     ปิดท้ายด้วย กิจกรรมจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ (Spirit of Thammasat) ในช่วงเย็น ที่จัดขึ้น ณ สนามราษฎร มีการกล่าวต้อนรับเพื่อนใหม่ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนนักศึกษา

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคน วันนี้รู้สึกยินดีที่ได้เห็นนักศึกษาก้าวเข้ามาในรั้วธรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข ในปีนี้เรารับนักศึกษาเข้ามาเป็นจำนวนถึง 9,666 คน ซึ่งการเข้าเรียนที่นี่นั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะว่าทุกคนมาด้วยความพากเพียรและตั้งใจ จากนี้ทุกคนจะได้เข้ามามีชีวิตในสถานที่ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และระบบการเรียนใหม่ เพื่อนใหม่จะได้เรียนรู้ในการปรับตัว การแบ่งเวลาในการเรียน และการทำกิจกรรมเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป

     “ตลอด 88 ปี สิ่งที่ชาวธรรมศาสตร์ยึดมั่นคือการที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัยและงานวิชาการเท่านั้น แต่คือสถานที่บ่มเพาะ ‘เมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์’ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้สังคม โดยถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อสร้าง ‘กำลังคนแห่งอนาคต’ เพราะในอนาคต พวกเราทุกคนคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย” รศ.เกศินี กล่าว

     ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอต้อนรับนักศึกษาของธรรมศาสตร์เข้ามาเป็นลูกแม่โดมด้วยความยินดี ‘มาเถิดมาเรียนรู้ ยังมีครูในแดนโดม หนุ่มสาวสง่าโฉม เธอคือโคมประดับเวียง’ ครูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมที่จะสอนศิลปะวิทยา สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่มีความรู้และคุณธรรม ออกไปทำงานรับใช้บ้านเมือง มาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องคิดถึงทั้งตัวเองและคิดถึงคนอื่น เพื่อจะได้ทำตนเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วย ในโอกาสนี้ขอให้นักศึกษาได้มีความสุขกับการศึกษาในรั้วธรรมศาสตร์แห่งนี้โดยถ้วนหน้ากัน

     บรรยากาศของการกล่าวต้อนรับเพื่อนใหม่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่น จากนั้นมีการแสดงแสง สี เสียงที่เล่าเรื่องราว 88 ปีประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงประกอบเพลงมหาวิทยาลัยโดย TU Symphony Orchestra, TU Chorus และ TU Cheerleader & TU Ambassador การแสดงดนตรีจาก TU Band, TU Folksong และปิดค่ำคืนด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปิน 4EVE

     กิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีเพื่อนใหม่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการคัดกรอง COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เพื่อนใหม่มางานปฐมนิเทศอย่างอุ่นใจและปลอดภัย โดยเพื่อนใหม่ TU88 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และรับชมไลฟ์สดทางออนไลน์ โดยสามารถชมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย้อนหลังได้ที่ Facebook ธรรมศาสตร์สุดสุด

     นอกจากนี้ ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ศูนย์นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (DSS TU) ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนของนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้การให้บริการต่าง ๆ จากทางศูนย์ฯ และสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ รวมทั้งแนะนำเส้นทางการเดินทางและสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการให้บริการจากห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ เรียนรู้แนวทางการเรียนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รู้จักซอฟท์แวร์และบริการออนไลน์ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาพิการเพื่อการเรียนในรูปแบบ New Normal รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ช่วยแนะนำเพื่อนใหม่ DSS ในการใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาธรรมศาสตร์อีกด้วย